Hoofdmenu

Aanpassing regels sluiting drugspanden

De regels voor het sluiten van drugspanden in Heerlen worden aangepast. De sluiting van panden blijft een belangrijk instrument om overlast en onveilige situaties in de buurten te bestrijden.

Sinds 2008 kunnen in Heerlen panden gesloten worden als er drugs aangetroffen worden. Deze maatregel is bedoeld brandgevaarlijke situaties te beëindigen en om de loop van drugsgebruikers en drugshandelaren naar een woning eruit te halen. Hierdoor kan de overlast in de omgeving van de woning teruggedrongen worden.

Bij deze sluitingen wordt onderscheid gemaakt tussen woningen waar softdrugs gevonden wordt en woningen waar harddrugs aangetroffen wordt. Zo wordt er rekening gehouden dat bij softdrugs criminele organisaties zwakke burgers gebruiken om hennep te telen in hun woning. Ook zijn er vaak kinderen bij betrokken. Daarom wordt bij softdrugs een eerste keer een bestuurlijke waarschuwing gegeven, en pas de tweede keer gesloten gedurende 6 maanden. Bij harddrugs wordt het pand meteen gesloten voor de duur van 12 maanden.

In de regeling wordt ook een uitzondering gemaakt voor pandeigenaren die zelf melden dat er sprake is van hennepteelt in een van hun panden. In dat geval wordt slecht een maand gesloten. Reden is dat de burgemeester het belangrijk vindt dat verhuurders samen met de overheid optrekken tegen hennepteelt en dat actief melden.

Aanpassingen

“De regulering van de hennepteelt zou de beste weg zijn om het probleem op te lossen. Daar blijven we ook naar streven. Maar zolang het nog niet zo ver is blijft het beleid om drugspanden te sluiten belangrijk voor de veiligheid in de buurten. Het blijft iets waar we bovenop moeten zitten, want ondanks alle panden die we sluiten blijft het fenomeen constant. Ieder jaar treffen we weer rond de 150 panden met drugs aan. Jaarlijks zijn in ongeveer 30 panden kinderen betrokken. Het gevaar wordt van die panden wordt vaak onderschat”, constateert burgemeester Krewinkel.

Hoewel het beleid dus onverminderd nodig is wordt het op twee punten aangepast. De versoepeling voor eigenaren die zelf melden geldt vanaf nu niet meer als het gaat om harddrugs. “Harddrugs wordt onder geen enkel omstandigheid geaccepteerd in mijn gemeente”, stelt Ralf Krewinkel.

Daarnaast komt er een versoepeling voor de corporaties die ons in het kader van ‘Housing Parkstad’ en ‘Housing first’ helpen met het huisvesten van personen die bijvoorbeeld uit een opvangsituatie of detentie komen. Zij krijgen te maken met een kortere sluiting van drie maanden.

Bron: gemeente Heerlen

Foto: archieffoto gemeente Nuth