Hoofdmenu

Project ikgroenhet: 22 voortuinen werden groen

Het project ‘ikgroenhet’ in de buurt ‘t Eikske heeft een heel mooi resultaat opgeleverd: maar liefst 22 voortuinen zijn op twee zaterdagen omgetoverd van ‘betongrijs’ naar ‘natuurlijk groen’.

De animo van bewoners om hun tuin te vergroenen bleek tijdens de informatiebijeenkomsten al. Met hulp van een club vrijwilligers uit de wijk ging op twee zaterdagen in april en in mei de schop de grond in. Klinkers en grind maakten plaats voor groene aanplant. Dat levert niet alleen een fraaiere aanblik op, het regenwater kan ook beter in de bodem zakken. In een paar tuinen werd de verwaarloosde en verwilderde beplanting verwijderd en vervangen door nieuwe planten.

Geadopteerd

De gemeente heeft een bijdrage geleverd aan de beplanting van de voortuinen en van het openbaar groen in de wijk. Tijdens beide zaterdagen heeft ook het openbaar groen in de wijk op drie plekken een ‘grote beurt’ gekregen. Zo zijn de plantenbakken op onder andere de Houtbaan gevuld met nieuwe planten. De bewoners van het plein hebben deze plantenbakken geadopteerd en onderhouden voortaan zélf dit stuk openbaar groen.

Vervolg

Door het succes van het project ikgroenhet hebben inmiddels ook inwoners uit andere wijken bij de gemeente aangeklopt. Momenteel wordt bekeken of het project een vervolg krijgt in andere delen van Landgraaf. Hierover volgt ook nog overleg met de Provincie Limburg en met IBA Parkstad. Het doel van het project is het groen in Landgraaf te behouden en waar nodig te versterken.

Tekst en foto: gemeente Landgraaf