Hoofdmenu

Vleermuis in de slaapkamer

Help me, ik heb een vleermuis in de slaapkamer

Elk jaar gebeurt het wel weer, dat er ergens een vleermuis in de slaapkamer rondvliegt. In vertwijfeling bellen mensen allerlei instanties om maar gehoor te krijgen wat ze moeten doen. Maar vaak niet naar hun eigen gemeentehuis, terwijl dit juist de organisatie is die de zorgplicht heeft voor deze beschermde diergroep.

In Limburg heeft de stichting IKL een netwerk van gemeentelijke meldpunten en vleermuiswerkers ingesteld die mensen met problemen met vleermuizen helpen. Als u overlast van vleermuizen heeft, kunt u dit melden bij het meldpunt in uw gemeente. Een vleermuiswerker maakt hierna indien nodig een afspraak.

Zodra de dagen langer worden en er meer tijd in de tuin gezeten wordt, ontdekken mensen dat er vleermuizen rondom hun huis vliegen. Maar als ze dan ook nog zien dat ze in de spouwmuur kruipen, dan vinden ze dat toch minder prettig en komen er allemaal spookgedachtes bij de mensen op. De reactie dat de vleermuizen moeten verdwijnen is dan ook niet helemaal onbegrijpelijk. Het is echter zeer onverstandig om in te grijpen zonder dat men verstand van vleermuizen heeft. De overlast wordt waarschijnlijk alleen maar erger. Het dichten van gaten is dan ook ten sterkste af te raden.

Indien u overlast van vleermuizen ondervindt of verzwakte vleermuizen in huis of tuin vindt, kunt u contact opnemen met het gemeentelijk meldpunt. Zij leggen contact met een vleermuiswerker die op gepaste termijn aan huis komt om de melding af te handelen. Zo nodig nog dezelfde dag. Samen met de melder wordt de toestand bekeken. Om goed te kunnen handelen is het nodig dat wordt vastgesteld welke soort vleermuis voor de overlast zorgt. Vervolgens wordt naar een oplossing gezocht die voor de melder en voor de vleermuizen acceptabel is. Vleermuizen zijn bedreigde en beschermde dieren die bovendien zeer nuttig zijn. Ze mogen dus niet zonder meer verstoord worden. Dit is bij deskundig optreden ook niet nodig. Een bezoek van een vleermuiswerker is overigens gratis.

Het meldpunt is bedoeld voor mensen die echt overlast van vleermuizen ondervinden. Het is niet de bedoeling dat u belt om een door de tuin vliegende vleermuis te melden.

Kom zelf kijken!

Wilt u vleermuiswerker worden dan kan dat door zich op te geven bij de medewerker Wouter Jansen van stichting IKL w.jansen@ikl-limburg.nl of 06-1464648889. Bent u benieuwd wat het precies inhoud dan is er nog de mogelijkheid om hierover geïnformeerd te worden tijdens een bijeenkomst. Op woensdag 12 juli om 20.00 uur wordt er uitleg gegeven over het vleermuisnetwerk en gaan we samen op pad voor vleermuizen te bekijken. De bijeenkomst vleermuiswerker zal gehouden worden in Nieuwstadt, Susterderweg 31.

Foto: Jan Kluskens(Volgend nieuwsbericht) »