Hoofdmenu

Vredeswandeling – Walk of Peace

Vredeszondag 17 september 2017

Start: 14.00 uur, Vredeskapel Akerstraat 35 Heerlen

Als we naar de wereld om ons heen kijken, dan zien we dat vreedzaam samenleven te vaak niet mogelijk is of op zijn minst erg moeizaam verloopt. Bijvoorbeeld dicht bij huis, als het gaat om de discussies over vluchtelingen of over mensen die een beetje anders zijn. En verder weg, als het gaat om meedogenloos geweld en oorlogen. Daarentegen verlangen steeds meer mensen naar meer verbinding in de samenleving.

In het kader van de Vredesweek 2017 willen het Vredesplatform Heerlen en het Missionair Overleg Parkstad aan deze verbinding een bijdrage aan leveren door het organiseren van een Walk of Peace. De Walk of Peace is een wandeling van en voor vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen.

Onze Walk of Peace vindt plaats op Vredeszondag 17 september as. Mensen vanuit verschillende  achtergronden krijgen dan de gelegenheid om elkaar ontmoeten. Het wordt een wandeling met  gesprekken en verhalen die ons met elkaar verbinden. Hiermee kunnen we ervaren én uitdragen dat vrede inspireert en verbindt. En u zult het wel met ons eens zijn dat onze samenleving wel een oppepper en wat meer vriendelijkheid kan gebruiken.

De Walk of Peace zal in en nabij het centrum van Heerlen worden gelopen. De wandeling begint om 14.00 uur bij de Vredeskapel bij de begraafplaats, Akerstraat 35 en zal ± anderhalf uur duren (waarvan ruim de helft wandelen). Lotte Walda zal op een van de stopplaatsen haar vredesliedjes zingen.

De wandeling eindigt in het centrum. Aansluitend zal in een zaaltje gelegenheid zijn om na te praten en indrukken en ervaringen te delen. Er worden koffie en thee geserveerd. En wellicht krijgt deze Walk of Peace zo nog wel een vervolg?

Ans Houben van het Missionair Overleg Parkstad en Harrie Winteraeken van het Vredesplatform Heerlen verwoorden de uitnodiging tot deelname aan de Walk of Peace als volgt: “U heeft toch ook vredesidealen? Uit deze met ons. Geef met ons dat signaal af dat Vrede ertoe doet. En dat er ook veel verbinding in Heerlen en Parkstad ontstaat. Want met niets doen, komen uw idealen niet dichterbij!”

**********************************************************************************

Meer informatie:

  • De Walk of Peace wordt dit jaar voor de tweede maal door de landelijke Vredesorganisatie PAX georganiseerd. Zie ook de website: https://actie.paxvoorvrede.nl/actie/walk-of-peace-2016/
  • Promotiefilmpje Walk of Peace: https://youtu.be/JtFZ0WcKgKw
  • Er zijn zo’n 40 Heerlense organisaties uitgenodigd om deel te nemen aan de Walk of Peace
  • Tijdens onze Walk of Peace / Vredeswandeling zullen enkele mensen een korte bijdrage leveren. Maar centraal zullen uw gesprekken staan.
  • U kunt zich ook als organisatie verbinden aan deze Walk of Peace. Als dat wenst, dan meld u gerust. Van harte welkom!
  • Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Ans Houben en/of Harrie Winteraeken.

Het thema van de Vredesweek 2017 is: ‘de kracht van verbeelding’.

In een tijd van groeiende verdeeldheid, doet vredesorganisatie PAX een beroep op ‘de kracht van de verbeelding’. Conflicten tussen mensen spelen niet alleen ver weg, maar zijn dichtbij gekomen. In ons eigen land versterken populistische leiders en bewegingen de polarisatie tussen ‘wij’ en ‘zij’. Er wordt veel geschreeuwd en weinig geluisterd. Veel mensen voelen zich hier machteloos over en ervaren een gebrek aan verbinding met mensen in hun eigen buurt. Ook internationaal nemen spanningen en tegenstellingen toe. In oorlogsgebieden is veel verbeeldingskracht nodig om te blijven geloven in vrede, in ons eigen land om elkaar te blijven vinden.

Wij willen tijdens onze Walk of Peace ook invulling geven aan onze kracht van de verbeelding.

mede namens Ans Houben, voorzitter van het Missionair Overleg Heerlen

Harrie Winteraeken

voorzitter HeerlenMondiaal  en het Vredesplatform Heerlen

Adressen:

Missionair Overleg Parkstad:

Ans Houben

Mathieu Kesselserf 17

6416 EB Heerlen

tel.nr.: 045 541 24 48

e-mailadres: ajhouben@hetnet.nl

Harrie Winteraeken

Esschenweg 65

6412 PW Heerlen

tel.nr.: 06 523 756 11

e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com

Zie ook de website van de HeerlenMondiaal: www.heerlenmondiaal.nl.

Foto: ®Parkstadactueel/Tom de Cock« (Vorig nieuwsbericht)