Hoofdmenu

Gespreksthema Cafe Mondiaal ‘armoede in onze samenleving: ik zie je’

Het is niet vanzelfsprekend dat men mensen die in armoede leven ziet en wil zien. Velen hebben al snel een oordeel klaar als ze iemand anders vinden dan doorsnee. Vaak wordt dan snel niet verder gekeken. Terwijl als je het echt wil zien dan herken je dat mensen in armoede vol talenten zitten, die zeker de moeite waard zijn voor ons en onze samenleving.

Die talenten mogen niet onbenut blijven. Met een kleine investering van aandacht en tijd wordt het mogelijk dat deze mensen tot hun recht komen en dat ze volwaardig deel uitmaken van onze samenleving.

Café Mondiaal wordt dit keer mee verzorgd door ATD Vierde Wereld. Het thema is ‘Ik zie je’. De Vierde Wereldbeweging staat voor een ‘inclusieve samenleving’, deze is te bereiken door te beginnen met te zeggen ‘ik zie je’.

Café Mondiaal, 43ste aflevering

Donderdag 5 oktober, aanvang 19.30 uur.

Café Pelt, Pancratiusplein 48, Heerlen – centrum.ÈÈ


 

Achtergrondinformatie:

Deze aflevering van Café Mondiaal wordt georganiseerd door ATD Vierde Wereld Zuid-Limburg. ATD zal een korte inleiding verzorgen. Harrie Winteraeken is zoals altijd de gespreksleider.

Op dinsdag 17 oktober is de wereldwijde Dag van verzet tegen armoede. ATD Vierde Wereld organiseert die avond vanaf 17.30 uur in het Cultuurhuis een solidariteitsmaaltijd en de theatervoorstelling ‘De OmZieners’.

Café Mondiaal beoogt verdieping te geven aan inhoudelijke thema’s, die betrekking hebben op mondiale vraagstukken: ontwikkelingsproblematiek, verdeling armoede en rijkdom, vredesvraagstukken, klimaat- en milieuproblemen, enz. De bijeenkomsten bestaan behalve uit een korte inleiding, vooral uit gesprek en discussie. Er wordt over het algemeen geen gebruik gemaakt van ‘ingevlogen deskundigen’, maar alle aanwezigen krijgen desgewenst de gelegenheid om hun zegje te doen. De bijeenkomsten zijn zelf niet specifiek gericht op resultaat, maar men kan wel inspiratie en motivatie opdoen om met een bepaald thema aan de slag te gaan.

Café Mondiaal is meestal de eerste donderdag van de maand in café Pelt, Pancratiusplein 48, Heerlen-centrum.

Voor meer informatie over deze Café Mondiaal kunt u terecht bij Marion Braad, zuidlimburg@atdvierdewereld.nl en telefoon 045 532 50 92 of Harrie Winteraeken (zie hieronder).

Met vriendelijke groeten,

Namens HeerlenMondiaal, Harrie Winteraeken (voorzitter)

tel.nr. mobiel: 06 523 756 11

e-mailadres: hwinteraeken@hotmail.com

Zie ook de website www.heerlenmondiaal.nl

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno(Volgend nieuwsbericht) »