Hoofdmenu

College gemeente Heerlen akkoord met Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg

Het college van B&W is akkoord gegaan met de Structuurvisie Ruimtelijke Economie Zuid-Limburg (SVREZL). Hierin is voor heel Zuid-Limburg het aanbod en de verwachte vraag naar winkel-, kantoor- en bedrijfsruimte zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Voor het eind van dit jaar neemt de gemeenteraad nog een besluit over dit onderwerp. Dit gebeurt in alle 18 gemeenten in Zuid-Limburg.

De SVREZL is een uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL), een plan voor de toekomst van Limburg op het gebied van wonen, werken, recreatie en natuur.

Regionale afspraken
In de SVREZL staan regionale afspraken over winkel- en kantorenlocaties en bedrijventerreinen. Deze zijn nodig om de economische kracht van de regio te verstevigen, verdere leegstand tegen te gaan en de leefbaarheid en het vestigingsklimaat te verbeteren.
Immers, ontwikkelingen als internetwinkelen, robotisering en ‘outsourcing’, maar ook lokale demografische veranderingen hebben de winkel-, kantoren- en bedrijventerreinenmarkt stevig veranderd.

Behoud en versterking van het bestaande
In de SVREZL is gekozen voor behoud en versterking van de zogenaamde hoofdstructuur: de gewenste winkel-, kantoren- en bedrijventerreinlocaties. Buiten deze hoofdstructuur komen er geen nieuwe vierkante meters meer bij. Dit heeft geen gevolgen voor de zittende ondernemers, maar geldt alleen voor nieuwe plannen. Nadat de gemeenteraden akkoord zijn gegaan met de nieuwe visie, stellen ze samen concrete uitvoeringsprogramma’s op.

Zienswijzen
De afgelopen tijd heeft de SVREZL ter inzage gelegen en daarbij zijn 62 zienswijzen ingediend. In een aantal gevallen heeft dat geleid tot tekstuele aanpassingen en verfijningen in de bij de SVREZL horende kaarten.

Bron: gemeente Heerlen

Foto:©Parkstadactueel/Tom de Cock(Volgend nieuwsbericht) »