Hoofdmenu

Aankondiging hondenpoepcontroles gemeente Onderbanken

In de gemeente Onderbanken zullen in de komende periode hondenpoepcontroles worden gehouden. Hondenbezitters waarbij wordt geconstateerd dat zij de hondenpoep niet opruimen zullen in het vervolg worden bekeurd. Ook het niet aanlijnen van honden zal worden bekeurd.

Deze controles zijn voornamelijk voorzien op locaties waar veel overlast van hondenpoep is, de zogenaamde hondenpoep-hotspots. Op deze plekken wordt, ook buiten kantoortijden en ook “in burger”, gecontroleerd. Mensen die zich niet aan de opruimplicht of aanlijnplicht houden kunnen direct rekenen op een bekeuring. De boetes bedragen € 147 respectievelijk € 97.

Beleid

Op basis van een burgeronderzoek en op basis van klachten is onlangs (weer) komen vast te staan, dat de hondenpoepoverlast in Onderbanken niet afneemt. Plantsoenen, speelweides en parkeerplaatsen blijven niet verschoond van hondenpoep. Zelfs nabij onze basisscholen wordt steeds maar weer veel hondenpoep aangetroffen. Ook het deponeren van hondenpoepzakjes in trottoirkolken (straatputten) is niet de bedoeling.
Daarnaast vinden er nog steeds bijtincidenten plaats waarbij een hond een andere hond, een volwassene of zelfs een kind bijt. Mede hierom heeft het bestuur van de gemeente Onderbanken in het nieuw integraal veiligheidsbeleid bepaald om handhavend op te (gaan) treden.

Preventie

De gemeente hoopt dat het regelmatig houden van controles een preventieve werking heeft en dat de overlast zal afnemen. Dat is in het belang van ieders woon- en leefgenot, gezondheid en veiligheid.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u tijdens de kantoortijden contact opnemen met de sector Samenleving & Ruimte onder telefoonnummer 045-5278721.

Bron: gemeente Onderbanken

Foto:©Parkstadactueel/Tom de Cock(Volgend nieuwsbericht) »