Hoofdmenu

over rapport Onderzoeksraad “Samenwerken aan nucleaire veiligheid”

VERENIGING STOP TIHANGE NEDERLAND

Sinds enkele maanden hebben vertegenwoordigers van in Limburg actieve lokale Burgercomités, actief rond de Mensenketting van juni 2017, hun krachten gebundeld in een Vereniging Stop Tihange Nederland waarvan half februari de statuten passeren bij de notaris.
Als Vereniging Stop Tihange Nederland hebben we met bijzondere belangstelling vanochtend kennis genomen van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de samenwerking met onze buurlanden België en Duitsland bij een eventueel nucleair ongeval met grensoverschrijdende gevolgen.
De Onderzoeksraad concludeert “dat de samenwerking op papier deels is geregeld, maar als zich daadwerkelijk een kernongeval voordoet deze waarschijnlijk niet goed zal verlopen”.

En het echt eerlijke antwoord wordt niet gegeven; een adequate, goed georganiseerde grootschalige evacuatie is niet mogelijk. En de Veiligheidsregio Zuid-Limburg weigert tot nu toe ervan uit te gaan dat zich een grootschalig nucleair incident bij Tihange kan voordoen, daar bereiden ze zich, zo blijkt uit eerdere stukken, niet op voor.

De Vereniging Stop Tihange Nederland roept de Provincie Limburg en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg op om samen met de Nederlandse, Belgische en Duitse regering een oefening te gaan organiseren waarbij ervan uitgegaan wordt dat er een zwaar nucleair ongeval in een van de kernreactoren van Tihange zal plaats vinden. Geen oefening op papier, geen simulatie, maar het daadwerkelijk oefenen van alle maatregelen die genomen moeten worden in geval van een grote ramp. Alleen als deze onaangekondigd en op reële schaal plaatsvindt kun je ontdekken hoe het er in de praktijk aan toe zal gaan.

De Vereniging Stop Tihange Nederland is verder opgevallen dat de Onderzoeksraad “van mening is dat de bevoegde autoriteiten meer oog moeten hebben voor de zorgen in de samenleving en de informatievoorziening aan burgers moeten verbeteren.”

Het is in dit verband teleurstellend dat de Onderzoeksraad zelf wel met allerlei autoriteiten en officiële instanties heeft gesproken maar NIET met mensen van de Burgercomités, niet met onze Vereniging Stop Tihange Nederland i.o. en ook niet ,met de landelijke deskundige milieuorganisatie WISE die juist veel contacten heeft met verontruste en bezorgde burgers ook in Limburg.

Veel incidenten bij Tihange!!

Uit het rapport hebben we een interessante tabel gehaald waaruit blijkt dat er bij de kerncentrale van Tihange zich opmerkelijk méér incidenten voordoen dan in vergelijking met de andere kencentrales. Dit is die tabel op blz. 45 van het onderzoeksrapport:

Bovenstaande tabel toont voor onze Vereniging aan dat het aantal incidenten bij de kernreactoren van Tihange veel hoger is dan elders en dan is er ook nog uitgegaan van de perioden dat de reactoren in bedrijf waren. Bekend is dat bij Tihange het schering en inslag is dat er een of meerdere reactoren langere tijd buiten bedrijf zijn!

Niet onderzocht en toch conclusie…….
In het rapport wordt de kans op een kernongeval in Tihange en Doel klein genoemd. Een merkwaardige uitspraak, daar de Raad daar geen onderzoek naar heeft gedaan… Ze gaat daarbij uit van de uitspraken van de ANVS en de Veiligheidsregio. Die zijn echter gebaseerd op één kernongeval per 10 miljoen jaar, terwijl we in de afgelopen 50 jaar wereldwijd wel 5 kernongevallen hebben meegemaakt. Je kunt je kop natuurlijk wel in het zand steken, maar daar is de veiligheid van de bevolking niet mee gediend.

Inzet sluiting Tihange onderstreept en meer acties volgen!

De Vereniging Stop Tihange Nederland komt tot de conclusie dat het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid voor ons nogmaals onderschrijft dat de enige en beste remedie om gevoelens van onveiligheid weg te nemen is gelegen in een zo spoedig mogelijke sluiting van de verouderde kernreactoren van Tihange, om te beginnen met de scheurtjesreactor Tihange 2. Voor dat doel zullen we ons komende tijd blijven inspannen en nieuwe acties in de Euregio worden samen met bondgenoten in België en Duitsland door ons zeker gevoerd!

Namens de Vereniging Stop Tihange Nederland,

Jos Gulikers  Meerssen

Jan Muijtjens Voorzitter Sittard-Geleen, perswoordvoerder

Foto:©Parkstadactueel/Tom de Cock