Hoofdmenu

Winkels centrum Maastricht in de namiddag en avond open op zondagen Heiligdomsvaart

Centrumondernemers mogen op de zondagen van de Heiligdomsvaart (27 mei en 3 juni 2018) in de namiddag en avond (tussen 17.00 en 21.00 uur) hun winkeldeuren openen. Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht besloten na een gezamenlijk voorstel van Centrummanagement Maastricht en de organisatie van de Heiligdomsvaart, de Vereniging “Het Graf van Sint Servaas”.

Beide partijen hebben overlegd om samen te werken bij de organisatie van de Heiligdomsvaart zodat die ook in de binnenstad merkbaar aanwezig is. Als onderdeel van die samenwerking hebben beide partijen aan het college voorgesteld om de avondwinkelopstelling mogelijk te maken. Daarmee kan worden voorkomen dat de centrumondernemers hun deuren drie zondagen achter elkaar gesloten moeten houden, terwijl dit voor de ondernemers in de rest van de stad slechts één zondag is (Pinksterzondag). Op zondag 20 mei mogen de winkels immers in de gehele stad niet open, waarmee de zondagsrust op eerste Pinksterdag wordt geëerbiedigd. Volgens beide partijen wordt met de avondwinkelopenstelling geen afbreuk gedaan aan het serene karakter van de Heiligdomsvaart.

Daarbij biedt de avondopenstelling de kans om de verwachte 80.000 bezoekers langer te laten verblijven in de binnenstad. Hiermee wordt ook het geleidelijke vertrek van bezoekers en (daarmee) de doorstroom van het verkeer bevordert.
“Ik ben verheugd dat beide partijen elkaar in deze uitzonderlijke situatie hebben gevonden en een samenwerking zijn overeengekomen. Het college wil daarom dit gedragen verzoek inwilligen,” licht wethouder John Aarts voor economie het besluit van het college toe.
Ook centrummanager Paul ten Haaf is content: “We zijn blij met het besluit van het college en met de ruimhartige medewerking van de organisatie van de Heiligdomsvaart. De binnenstadondernemers zullen ervoor zorgen dat de Heiligdomsvaart meer present en zichtbaar zal zijn in het centrum van Maastricht. Zo wordt de traditie op een waardige wijze gerespecteerd, steunen centrumondernemers de Heiligdomsvaart ook in financiële zin en verminderen we de congestie na afloop van de Ommegang met een passend vernieuwingsinitiatief.”

Joseph Goumans, voorzitter van de Vereniging Graf van Sint Servaas, is blij met de samenwerking tussen de Heiligdomsvaartorganisatie en Centrummanagement Maastricht: “De binnenstad draagt in belangrijke mate bij aan de sfeer in de stad, maar is voor onze vereniging een moeilijk werkterrein. Daarom zijn wij blij met de toezegging van de ondernemers om de Heiligdomsvaart daar duidelijk present te stellen. Samenwerking vereist begrip voor elkaars positie en belangen en dat komt in ons gezamenlijke voorstel tot uitdrukking. Met het besluit van het college is weer een belangrijke stap gezet die bijdraagt aan het slagen van de komende Heiligdomsvaart. Daar zijn wij dankbaar voor”.

Foto:©Parkstadactueel/Tom de Cock