Hoofdmenu

KERNCENTRALES: ‘Iederee ‘Iedereen papegaait elkaar na’

De vereniging Stop-Tihange Nederland is teleurgesteld over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV). De vereniging valt met name over opmerkingen in het rapport dat de kans op een ernstig kernongeval klein is. ,,En dat terwijl de OVV de veiligheid van de kerncentrales niet onderzocht heeft”, aldus voorzitter Jos Gulikers van Stop-Tihange. ,,Hoe kunnen ze dan zoiets roepen?”
Volgens Gulikers papegaait iedereen elkaar na. ,,Als de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) vindt dat het risico voor een kernongeluk te verwaarlozen is, roept iedereen dat: de minister, de veiligheidsregio’s, en nu de OVV”, aldus Gulikers.

,,Fukushima was ook veilig, heette het. Wetenschappelijk onderzoek uit 2014 wees uit dat de veiligheid van de kerncentrales in Tihange en Doel niet gegarandeerd kan worden. De reactoren bevatten talloze scheurtjes, en de ontwikkeling daarvan is onvoorspelbaar. Daarom pleiten de wetenschappers, overigens ook de Duitsers, voor sluiting van de centrales.”
Gulikers wijst er verder op dat de noodzakelijke rampenbestrijding nooit geoefend is. ,,Bij een ontploffing in Tihange slaan vijf miljoen mensen op de vlucht.

Dat is onbeheersbaar. Op papier klopt het allemaal, maar papier is geduldig. Het is nooit in de praktijk getoetst.”
Bovendien wijst Gulikers erop dat België nog geen enkele voorbereiding treft voor de aangekondigde sluiting van de kerncentrales in 2025. ,,Ze praten over verlengen”, zegt Gulikers. ,,Bovendien is onduidelijk wie het beleid in België bepaalt: de federale regering, de gewesten, zeg het maar. Hoe wil je dan afspraken met zo’n land maken? Hier ligt een taak voor de overheid en wel om de diplomatieke druk op België behoorlijk op te voeren. En zo nodig moet dat dan maar in EU-verband gebeuren.”

Door: Henri Haenen,

Foto:©Parkstadactueel/Tom de Cock