Hoofdmenu

Ook Bokkeriejesjprins Joris 1e “tuft” rond in Welling prinsmobiel  Welling Autobedrijven, vestiging Heerlen, deed ook dit jaar wat zij beloofd hebben

 

Het is al jarenlang een vaststaand gegeven dat Welling Autobedrijven Breukerweg 174, vestiging Heerlen, een zwak hebben voor de viering van “vasteloavend”. Dientengevolge is het eigenlijk een beetje vanzelfsprekend dat zij dit “belonen” in het beschikbaar stellen van een prachtige auto die vervolgens dienst kan doen als prins of prinsessenmobiel. Uiteraard voorzien van de juiste kleurrijke prinselijke- en autobedrijf benaming. Behalve een zwak voor “vasteloavend” heeft de Heerlense vestiging ook, door welke connecties dan ook, nogal positieve contacten met carnavalsvereniging De Bokkeriejesj van Groeët Ghen Heij anno 1898, welke vereniging in 2019 maar liefst 11 x 11 jaar bestaat, een bijzondere unicum in de Limburgse “vasteloavend”.

Genoemde contacten zijn er dan ook mede debet aan dat al een aantal jaren de nieuwe prins van de Bokkeriejesj (zij kiezen immers tot nu toe geen prinses) een prachtige prinsmobiel ter beschikking krijgt. Dit maakt het de prins, onder grote dank richting Welling, mogelijk om zich makkelijk te verplaatsen, c.q. rond te tuffen, naar alle carnavals aangelegenheden binnen Groeët Ghen Heij en overige regio waar hij en zijn Bokkeriejesj gevolg in vol ornaat hun opwachting maken. Onlangs was het dan weer zover dat prins Joris 1e (Vlek) begeleid door opperbok Pierre Frolichs zich op de vestiging in Heerlen moest vervoegen.

Uit handen van de heer Thomassen kreeg Joris namens Autobedrijven Welling de sleutels overhandigd en was voor hem de weg vrij om prinselijk rond te kunnen “tuffen”. Daarmede voldeed Autobedrijven Welling aan haar eigen filosofie, welke ook voor de klant van toepassing is en wel: “we doen wat we beloven”. Juist deze nagekomen belofte maakt het voor prins Joris 1e bijzonder leuk om daadwerkelijk, middels deze prinsmobiel, op de diverse locaties aanwezig te kunnen zijn.

Foto: C.V. de Bokkeriejesj