Hoofdmenu

OUDEREN PARTIJ LANDGRAAF NIEUWE DEELNEMER AAN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

In Kerkrade en Heerlen is al een ouderenpartij vertegenwoordigd in de gemeenteraad. De Ouderen
Partij Landgraaf (OPL) wil er voor zorgen dat dit binnenkort ook in Landgraaf het geval zal zijn. De
partij neemt daarom in maart voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen in Landgraaf.

Aanleiding
Lenie Haarbosch is initiatiefneemster en oprichtster van de partij. De Ouderen Partij Landgraaf is een
nieuwe lokale partij die de invloed van senioren op de Landgraafse samenleving wil versterken. De
aanleiding voor het ontstaan van de Ouderen Partij Landgraaf is gelegen in de beperkte aandacht die
de reguliere partijen geven aan het toenemend aantal senioren. Daarom komen nu ook in Landgraaf
senioren in beweging, om er voor te zorgen dat zij ook in de gemeenteraad gaan meepraten en mee
beslissen over hun eigen toekomst, en die van hun kinderen en kleinkinderen. Onder het motto:
‘Ervaring telt!’

‘Voor een leeftijdsvriendelijke gemeente!’
Het verkiezingsprogramma van de Ouderen Partij Landgraaf draagt de titel ‘Voor een
leeftijdsvriendelijke gemeente!’. Volgens Rob Münstermann (lijsttrekker) vat die titel goed samen
waar de nieuwe partij voor staat. “De Ouderen Partij Landgraaf is een partij die zich inzet voor de
belangen van álle inwoners van Landgraaf, jong én oud. Met bijzondere aandacht voor de belangen
van de groeiende groep senioren. Zo keren wij ons tegen leeftijdsdiscriminatie. Daarnaast willen we
werk maken van gratis openbaar vervoer voor 65-plussers en minima, de realisatie van schone
openbare toiletten in de drie winkelcentra en een onderzoek naar de haalbaarheid van een Hospice
in Landgraaf”, aldus Rob Münstermann

.

Samenwerking en strijd over de gemeentegrenzen heen
Gepensioneerden zijn al langer de klos, want de koopkracht van de meeste senioren is de afgelopen
10 jaar (meer dan gemiddeld) gedaald. In haar strijd tegen deze koopkrachtdaling zoekt de Ouderen
Partij Landgraaf, over de gemeentegrens heen, de samenwerking met andere ouderenpartijen en
regionaal of landelijk opererende organisaties, waaronder ouderenbonden (KBO en ANBO) en
belangenbehartigers. Want alleen gezamenlijk én met de steun van de inwoners van Landgraaf,
kunnen we deze strijd winnen!

Diversiteit
Omdat de OPL staat voor diversiteit, nemen vrouwen in de persoon van Lenie Haarbosch (2e plaats)
en Karin Wingen (4e plaats) op de kandidatenlijst twee verkiesbare plaatsen in. De OPL presenteert
een sterke kandidatenlijst en wil daarmee onderstrepen dat de partij een stabiel en kwalitatief
hoogwaardig gemeentebestuur erg belangrijk vindt.

De eerste vijf plaatsen op de kandidatenlijst van de OPL worden als volgt ingevuld:
1. Rob Münstermann (59)
2. Lenie Haarbosch (67)
3. Jean Frins (35)
4. Karin Wingen (60)
5. Louis Cordewener (64)

Foto’s: Ouderen Partij Landgraaf