Hoofdmenu

Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek steunt ook actie: Help Timothy   

 

 

 

 Sociale wijkcohesie staat hoog in het vaandel bij genoemde Stichting

 

Zoals bekend verblijft Timothy Witpeerd uit Heksenberg/Heerlen (wonende op de Heerenweg) momenteel in de Mexicaanse kliniek Make DIPG History in Monterry. Timothy wordt in Mexico, waar hij nu verblijft aan de ziekte DIPG ofwel kanker in de hersenstam behandeld, welke behandeling rond 300.000 euro kost. Na het bekend worden van de situatie rondom Timothy werden direct inzamelingsacties in het leven geroepen, welke spontane acties allemaal als succesvol te omschrijven zijn.

Voor dit nobele doel was overigens afgelopen zaterdag 17 februari ook een grote entertainmentactie opgezet in Gemeenschapshuis Heksenberg Hei Grindelweg 84 met als insteek uiteraard: artiesten voor Timothy. In de namiddag betrof het een leuke mini voorstelling Meet & Greet Anna & Elsa en Pirates Caribbean met Jack Sparrow. Vanaf 18.00 uur traden belangeloos een groot aantal artiesten op, die zorg droegen voor een prachtige geslaagde avond met uiteraard in hun achterhoofd de situatie rond Timothy. Er was zelfs een directe live-verbinding met de in Mexico verblijvende Timothy en ouders. De opbrengst op 17 februari bedroeg totaal, zo vernemen we, het prachtige bedrag van 3500 euro.

Tijdens deze geslaagde avond liet bestuur Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek schriftelijk weten dat ook zij zich het lot hebben aangetrokken met betrekking tot de omstandigheden van Timothy Witpeerd. In het kader van de sociale wijkcohesie heeft genoemde Stichting dan ook besloten om, mede als ondersteuning voor de behandelingen van Timothy, een bijdrage van 300 euro ter beschikking te stellen. In overleg zal de Stichting zo spoedig mogelijk het gestelde bedrag overhandigen of overmaken naar de organisatie.

In het belang van de wijk Heksenberg/Pronsebroek heeft Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek een paar maanden geleden ook al een groter bedrag beschikbaar gesteld t.b.v. van de kosten van een noodzakelijk haalbaarheidsonderzoek inzake evt. realisering van een o zo broodnodige buurtsuperwinkel (Dagwinkel) in het nu leeg staande pand van v.h. Spar/Attent Winkelcentrum Mgr. Hanssenstraat Heksenberg. Dit is eveneens o.m. ook van toepassing voor (wijk)jongeren, jeugdcarnaval, senioren, St.Nicolaas etc. Over sociale wijkcohesie gesproken.

Foto®Callie Steijaert