Hoofdmenu

Workshops stimulering energiecoöperaties


Wilt u meedoen aan een workshop over het opzetten van een energiecoöperatie? Een energiecoöperatie biedt onder andere de kans om samen met andere inwoners energiebesparingsmaatregelen in te kopen en energie te produceren.
De workshop bestaat uit drie bijeenkomsten. We peilen nu eerst de belangstelling.

Energiecoöperaties. Door samen te werken en de (lokale) krachten te bundelen in een energiecoöperatie, kunnen de leden van de coöperatie van elkaar leren, elkaar helpen en zo hun onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen vergroten. De initiatieven van energiecoöperaties kunnen in opzet en activiteiten verschillen. Ze houden zich bezig met energiebesparing, organiseren collectieve inkoopacties van zonnepanelen, investeren in zonprojecten op daken van grote gebouwen of op een stuk grond. Voorbeelden van energiecoöperaties elders in het land vindt u op www.energie-initiatief.nl

Aanmelden. Hoe doe je dat, een energiecoöperatie starten? Met deze workshop wil de gemeente Kerkrade geïnteresseerde inwoners de kans bieden om samen na te denken over de opstart van een dergelijk initiatief. De drie workshops worden door de Natuur- en Milieufederatie Limburg verzorgd.

Heeft u interesse in het volgen van deze workshops? Dan kunt u zich aanmelden via duurzaam@kerkrade.nl onder vermelding van ‘workshop energiecoöperatie’. Bij voldoende belangstelling start de eerste bijeenkomst in maart. Een datum en locatie worden te zijner tijd bekend gemaakt. Degenen die zich als geïnteresseerde hebben aangemeld, worden hierover apart geïnformeerd.