Hoofdmenu

Kwetsbare mensen verdienen extra aandacht

 

Wij vinden dat we een belangrijke taak hebben bij het ondersteunen van mensen die dat nodig hebben. En dat we per groep moeten kijken wat we hieraan kunnen doen. Maatwerk is daarbij het sleutelwoord.

Kwetsbaar is voor ons geen diskwalificatie, integendeel. Wat wij ermee bedoelen is dat iemand om wat voor een reden dan ook (soms tijdelijk) niet volledig kan deelnemen aan de maatschappij. Wij vinden dat deze mensen hulp en ondersteuning verdienen.

Mensen die in armoede leven
Het grootste risico op armoede in de provincie Limburg hebben de inwoners van Heerlen. Dat blijkt uit armoedecijfers van het CBS. Wij willen hier structureel verandering in brengen. Met een aanpak die is toegespitst op de wijken waarin de nood het hoogst is. En in nauwe samenwerking met gelijkgestemde partijen.

Armoede en schaamte gaan vaak samen. Dus leidt armoede dikwijls tot isolement van een gezin of individu. Wij willen onze sociale buurtteams inzetten om verborgen armoede zichtbaar te maken. Zodat de mensen die het betreft adequaat geholpen kunnen worden. Zodat gezinnen weer gaan deelnemen aan het sociale leven. Sociale buurtteams moeten de ogen en oren zijn van de wijk. Zodat de gemeente in een vroegtijdig stadium weet wat er aan de hand is en iets kan doen als dat nodig is. De sociale buurtteams mogen dan ook rekenen op onze steun!

Werkloze 50+ers
De grootste leeftijdscategorie in de gemeente Heerlen is 50+. De werkloosheid in deze leeftijdsgroep is groot. Wij willen ons sterk maken voor het benutten van dit potentieel. Door het voeren van een stimuleringsbeleid (lobby, subsidies) voor bedrijven om zich te vestigen op de omringende bedrijventerreinen (Avantis, Trilandis), het initiëren van omscholingstrajecten, het inzetten van 50+ers om jonge starters te begeleiden, het realiseren van een uitzendbureau dat zich richt op 50+ en het aanzetten van andere uitzendbureaus tot extra inspanningen op dit terrein.

Mensen die medische zorg nodig hebben
Wij zetten ons in voor het behoud van de dienstverlening van het ziekenhuis in Heerlen. Dus moet het aantal bedden minimaal gelijk blijven. Ook de kwaliteit van de zorg moet gehandhaafd blijven. Daarnaast willen we bewerkstelligen dat de nazorg van operaties in Sittard–Geleen, voor inwoners van Heerlen in Heerlen plaatsvindt.

Voor meer informatie  http://ouderenpartijheerlen.nl/

Foto’s Ouderenpartijd Heerlen en Parkstadactueel/Lucho Carreno(Volgend nieuwsbericht) »