Hoofdmenu

Steeds meer onderzoek bevestigt dat fijn stof uit stallen en auto’s heel ongezond is

 

We wisten al dat fijn stof ons gemiddeld een jaar van ons leven kost. Maar niet alleen dat, want per jaar zijn er daardoor 4600 spoedopnames. Sinds 2016 staat fijn stof op de officiële lijst van stoffen die bijdragen aan longkanker. De Gezondheidsraad, een officieel adviesorgaan van de regering, heeft dat allemaal onlangs nog bevestigd in een uitgebreid advies.

Dat fijn stof al na een dag dodelijk kan zijn, doordat de sterfte hoger is op dagen met hoge concentraties, blijkt uit een recent en grootschalig Amerikaans onderzoek waarover Parkstad Actueel vandaag bericht. De Volkskrant schrijft vandaag over een onderzoek van het Erasmus MC (Rotterdam) dat laat zien dat de invloed van fijn stof zelfs al begint in de baarmoeder. Ongeboren kinderen, van wie de moeder leeft in een gebied met veel fijn stof in de lucht, hebben later een verhoogde kans op psychische stoornissen als ADHD of verslavingsgevoeligheid. Uitgerekend is dat het effect van luchtvervuiling is gelijk aan het roken van 5 sigaretten per dag. Dat komt bij astmapatiënten, maar ook bij kinderen nog harder aan – omdat die een lager lichaamsgewicht hebben.

Steeds meer bewijs stapelt zich op dat de nu geldende normen voor fijn stof volstrekt onvoldoende zijn. De WHO, de gezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties, adviseert een norm die 50% lager ligt. En zelfs die nomen worden in Limburg niet overal gehaald, vooral vanwege de grote concentraties intensieve veehouderij in Noord-Limburg. Na de landbouw heeft van de Nederlandse bronnen het verkeer de grootste bijdrage.

De provincie kan er net als de Limburgse gemeentes heel wat aan doen om fijn stof te bestrijden. Er worden vergunningen verleend aan (mega-)stallen, wegen en treinverbindingen gepland en concessies verleend aan busmaatschappijen.  De Partij voor de Dieren ziet een dier- en milieuvriendelijkere landbouw, maar ook beter openbaar vervoer, schonere bussen en meer ruimte voor fietsers en voetganger allemaal als onderdeel van de oplossing. En zal daar ook in de gemeente Heerlen voor ijveren, waar de partij dit jaar voor het eerste meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen.

In de Provinciale Staten zet de Partij voor de Dieren keer op keer de intensieve veehouderij  op de agenda. En niet alleen vanwege de luchtvervuiling. Gelukkig is er daarbij steeds meer steun van de burgers in Limburg. Bij een Statenvergadering in november vorig jaar stond het plein voor het provinciehuis vol met actievoerders . Er waren ook heel wat insprekers, waarvan de meesten aandrongen op een andere koers voor de landbouw.: minder dieren, kleinere stallen waar dieren de ruimte krijgen, minder antibiotica en andere stalconcepten met een lagere uitstoot. Dat het ook kan bewijst een initiatief als Kipster juist hier in de provincie.

Ook andere partijen in het Limburgs parlement krijgen we nu mee. December 2017 namen de Staten een motie aan van de Partij voor de Dieren en D’66 voor een “integrale aanpak” van de milieu- en gezondheidsproblemen van de intensieve veehouderij. We speelden daarmee in op het proces dat Milieudefensie had gewonnen, waardoor er meer geld in Den Haag vrijkomt. De Partij voor de Dieren zal niet stoppen voordat we in Limburg schonere lucht en een diervriendelijke en gezonde landbouw hebben.

Pascale Plusquin, Statenlid Partij voor de Dieren

https://heerlen.partijvoordedieren.nl« (Vorig nieuwsbericht)