Hoofdmenu

Duurzame, actieve en gezonde mobiliteit

 

 

Verkiezingsprogramma’s 2018 Heerlen

 

 

 

Door CE Delft is in opdracht van een coalitie van maatschappelijke organisaties (Fietsersbond, Longfonds, MENSenSTRAAT, Milieudefensie, Natuur en Milieu, Rover en Wandelnet) over dit onderwerp een benchmark opgesteld voor dertig grote Nederlandse gemeenten. Voor Heerlen komt CE Delft tot de volgende analyse:

Heerlen scoort erg goed op wandelenvoorzieningen en heeft het hoogste aandeel lopen. Daarnaast scoort het maximaal op schone bussen. Op alle andere vlakken is de score van Heerlen echter veel minder goed. Heerlen kent het laagste aandeel fiets- en treinverplaatsingen en is één van de weinige gemeenten, waar meer dan de helft van de verplaatsingen met de auto gaat. Het geaccidenteerde terrein in Heerlen is nadelig voor een hoog fietsgebruik. Het is de vraag of dat de geringe aandacht voor fietsen veroorzaakt. Ook op het gebied van schoon en efficiënt autogebruik scoort Heerlen duidelijk minder dan gemiddeld.”

 Score 6 is gemiddeld; 4 of lager betekent, dat de gemeente bij de laagste 10% zit.

Met als aanbevelingen: “Voor Heerlen is er nog een wereld te winnen op het gebied van actieve, gezonde duurzame mobiliteit. Een geïntegreerde aanpak zou voor Heerlen de mogelijkheid bieden om over de gehele breedte van dit beleidsterrein winst te boeken. Het maken van een SUMP (Sustainable Urban Mobility Plan) is daarvoor een zeer geschikt en breed toegepast middel, waarvoor ook Europese standaards en werkwijze bestaan.

Hierbij kan de samenwerking gezocht worden met buurtgemeenten in de regio als Kerkrade en Maastricht, waarbij elk der gemeenten zich toelegt op een specifiek onderdeel van de actieve gezonde duurzame mobiliteit en daarvoor in overleg met de andere gemeenten een regionale aanpak opstelt zou ervoor kunnen zorgen dat op een efficiënte manier van de beschikbare menskracht wordt gebruik gemaakt.

Het mag duidelijk zijn, dat er voor de Heerlense politiek ook op dit vlak een grote uitdaging ligt voor de komende jaren.

De Fietsersbond Afdeling Parkstad Limburg heeft daarom ‘met een mobiliteitsbril’ de verkiezingsprogramma’s van de diverse partijen beoordeeld:

  1. GroenLinks besteedt in haar verkiezingsprogramma op tientallen plaatsen aandacht aan duurzaamheid en mobiliteit. In diverse concrete actiepunten wordt prioriteit gegeven aan het openbaar vervoer en de fiets.
  2. Ook bij de Partij voor de Dieren vormt duurzaamheid en niet-auto-mobiliteit een rode draad in het partijprogramma.
  3. OPH (Ouderen Partij Heerlen) maakt er gewag van, dat er een Fietsplan moet komen. Daarnaast wordt er groot belang gehecht aan duurzaamheid en mobiliteit door middel van openbaar vervoer.
  4. Naast veelal sociaal-georiënteerde punten wil de SP aandacht voor veilige fietsroutes en gratis openbaar vervoer voor specifieke groepen.
  5. De overige partijen komen niet verder dan hooguit enkele algemene zinnen over duurzaamheid. Daarnaast zijn er diverse partijen, die zich vooral zorgen maken over de bereikbaarheid van het centrum voor automobilisten.

Aan de kiezer is nu het eerste woord: hoe belangrijk vinden we met zijn allen duurzaamheid en gezonde mobiliteit.

Daarna is het woord aan de partijen om in een coalitieakkoord ruim aandacht en prioriteit hieraan te geven, zodat in de volgende benchmark Heerlen ‘met stip zal zijn gestegen’.

Gijs Verbruggen,

e-mail: gijsverbruggen@gmail.com

Tekst Fietsersbond afdeling Parkstad Limburg(Volgend nieuwsbericht) »