Hoofdmenu

Kiezen, waarom eigenlijk en op wie ?

Woensdag mag je naar de stembus. Moeilijk, moeilijk. Ga ik wel stemmen en dan nog: op wie of waarop ?

Ter overweging: wereldwijd leven maar 4.5 % van de mensen in een volledig open democratie. Door de invloed van multinationals en het kapitaal is natuurlijk de vraag, wat die democratie waard is, maar wellicht speelt dat meer op Europees en landelijk dan op gemeentelijk niveau. Daarom: jíj hebt het geluk bij die 4.5 % te horen, dat is een voorrecht en het advies van de Partij voor de Dieren is dan ook: ga in ieder geval stemmen !

Let daarbij niet te veel op landelijke politici en hun tv-spotjes en debatten. Zij hebben hun verkiezingen vorig jaar gehad en proberen nu mee te liften en gemeentelijke verkiezingen te beïnvloeden. Maar iedere gemeente heeft zijn eigen specifieke problemen, dus het is beter om je op de gemeentelijke kandidaten en programma’s te concentreren. De verkiezingen bepalen het beleid voor de komende vier jaren in jóuw gemeente, dus geef daaraan ook je volle aandacht.

Hoe kom je erachter, wat er speelt in jouw gemeente en wat vind jij belangrijk ? Landelijke verkiezingen zijn wat dat betreft gemakkelijker te overzien: veel aandacht in de media en enkele radio- en tv-debatten. Maar de gebeurtenissen in de gemeente zijn wat moeilijker te volgen, ook omdat lokale en regionale pers beperkt zijn in hun mogelijkheden. De gemakkelijkste manier om enig zicht te hebben wat er met jouw stem gebeurt, is te stemmen op iemand die je kent en ook vertrouwt. 

Als die kennis ontbreekt, zul je moeten proberen om na te gaan welke hoofdlijnen voor jou van belang zijn. Wat baart jou zorgen of welke hoofdthema’s springen eruit ?

Alle grote problemen van dit moment, zowel lokaal als landelijk en internationaal, zijn onderling verbonden en worden veroorzaakt door een neoliberaal systeem gebaseerd op eeuwige groei op een eindige planeet. En dat is een beleid, dat niet is vol te houden.

Dus als voor jou thema’s zoals duurzaamheid, dierenwelzijn, armoedebestrijding, klimaatverandering en de zorg voor mens en dier nu, maar zeker ook in de toekomst, van belang zijn, dan zul je je prettig voelen in de beweging die de Partij voor de Dieren vormt, een beweging die langzaam maar zeker steeds groter wordt. En dan ligt dus je keuze voor deze partij voor de hand, een partij die een ander systeem voorstaat, dat wordt aangeduid met PLAN B. 

Nog een reden om te gaan stemmen: de kandidaat-gemeenteraadsleden stellen zich niet beschikbaar, omdat het een baantje is, dat weinig werk en veel geld oplevert. Integendeel. De meesten zijn idealisten en dat geldt zeker voor de kandidaten van de Partij voor de Dieren Heerlen.

Als je dan tot raadslid wordt gekozen bij een verkiezing waarbij maar weinig mensen komen opdagen, dan is dat al vanaf de start een weinig inspirerend begin van een raadsperiode van vier jaar. Een lokaal bestuur heeft een achterban nodig ! Dus nog een goede reden om je stem te gaan uitbrengen.

Je hebt nu intussen natuurlijk besloten om te gaan stemmen. Resteert de laatste vraag: man of vrouw ? In 334 van de 335 gemeenten domineren mannen de lijsten, zo ook in Heerlen. Om het evenwicht wat terug te brengen: geef je voorkeurstem aan een vrouw. Gelukkig staan op de lijst Partij voor de Dieren Heerlen meer vrouwen dan mannen en ze staan ook nog eens op de eerste drie plaatsen. Dus: op een vrouw stemmen ? Bij de Partij voor de Dieren Heerlen keus in overvloed !

Succes en tot na de verkiezingen. 

René van der Luer, kandidaat lijst Partij voor de Dieren Heerlen

Bovenstaande tekst is een vrije interpretatie van een artikel in de Correspondent: laat je niet afleiden door de Klavers en de Pechtolds, auteur Marc Chavannes

Door: Eliane Géron Lijst Partij voor de Dieren Heerlen(Volgend nieuwsbericht) »