Hoofdmenu

Hand in hand met een Peutz monument

Nieuw Stadskantoor Heerlen gereed in 2020

Een compact nieuw Stadskantoor, verbonden met het Raadhuis, meer openbare ruimte en een verbinding tussen Geleenstraat en Raadhuisplein, het toekomstig Romeins Kwartier.

Wat als we nu het nieuw Stadskantoor als een compact bouwvolume ontwerpen op de locatie van het huidige Stadskantoor? Dat was een van de meest beslissende vragen die het consortium van Jongen-Mecanoo- Abt-Dijkoraad zich in de afgelopen dialoogfase heeft gesteld. Een opvallend volume, dat in balans is met het monumentale Raadhuis en zich loswerkt van haar belending.
Door de vrijgekomen ruimte kan extra openbare ruimte teruggegeven worden aan de stad. Een aantrekkelijke groene invulling op straatniveau verbindt de gebouwen met elkaar. Dat heeft een positieve impact op de stad.

Uitstraling
Het nieuwe Stadskantoor vormt samen met het bestaande Raadhuis, als twee ogenschijnlijk losstaande volumes, een eigenzinnige en opvallende verschijning. De stedenbouwkundige setting wijkt dermate af van de huidige situatie dat de impact van het ontwerp nauwelijks te bevatten is voor de huidige passant. Veel lucht, licht en vooral fraaie doorzichten naar Heerlen verbinden het nieuwe Stadskantoor op een aantrekkelijke manier met de stad. Het ontwerp brengt het Stadskantoor nog meer in contact met de stad en haar inwoners. Elk bouwdeel heeft een sterk eigen karakter, verankerd in het monument of juist reagerend op haar context. Een prachtig gebouw voor de medewerkers van de gemeente.

Planning
In juni 2018 start de sloop en in zomer 2020 is de nieuwbouw klaar. Daarna wordt het Raadhuis opgeknapt. In zomer 2021 is alles gereed.

Op 3 april 2018 vindt om 19.00 uur een informatieavond plaats voor burgers en andere geïnteresseerden in de Royal.

Wethouder Nico Aarts: “Het ontwerp is een geschenk voor de burgers van de stad en onze medewerkers die eindelijk perspectief hebben op een boeiende nieuwe huisvesting. Ik ben trots op de uitkomst van een geslaagde vernieuwende aanbestedingsvorm”.

3D animatie via QR code:

Foto’s:©Parkstad Actueel / Tom de Cock