Hoofdmenu

Taalstrijd Nederland-België bij Vertaalacademie met Het Groot Dictee

 

Studenten van Vertaalacademie Maastricht aan het werk in het talenpracticum.

Vertaalacademie Maastricht en Universiteit Antwerpen strijden in Het Groot Dictee vóór het Nederlands en tegen elkaar

Op donderdag 29 maart kruisen Nederlandse studenten en docenten van de Vertaalacademie Maastricht de degens met Vlaamse (ver)taalstudenten en -docenten van de Universiteit Antwerpen tijdens Het Groot Dictee. Het wordt een klassieke (spelling)Derby der Lage Landen, met als inzet een wisseltrofee voor de beste speller in de Nederlandse taal. Met Het Groot Dictee vestigen de 160 deelnemers de aandacht op de schoonheid en, tegelijkertijd, ‘teloorgang’ van de Nederlandse taal. Het Groot Dictee wordt geschreven en voorgelezen door auteur Ronald Giphart: “Taal is het wezen van het menselijk bestaan. We parlevinken, klessebessen en causeren er lustig op los: wat een plezier de taal ons biedt!”.

 Het Groot Dictee der Nederlandse Taal. In 2017 kwam er een abrupt einde aan Het Groot Dictee der Nederlandse Taal op de nationale televisie in Nederland en Vlaanderen. Jammer voor de studenten van de Vertaalacademie Maastricht die deze uitdaging op het gebied van spelling wel konden waarderen en ieder jaar meededen. Voor alle taalvirtuozen is er echter goed nieuws: de Vertaalacademie Maastricht en de Universiteit van Antwerpen hebben besloten deze spellingswedstijd tussen Nederland en Vlaanderen nieuw leven in te blazen.

Correcte spelling als hoogste prioriteit. Vertalers zijn iedere minuut van elke werkdag bezig met taal in het algemeen en spelling in het bijzonder. De meesten van hen hanteren het in de vertaalwereld gangbare ‘moedertaalprincipe’, waarbij vanuit een of meerdere vreemde talen naar de moedertaal vertaald wordt. Voor de studenten uit Maastricht en Antwerpen is een correct gebruik van de Nederlandse taal dan ook hun hoogste prioriteit en meteen ook grootste uitdaging. Dankzij Het Groot Dictee kunnen zij zich met elkaar meten. Tegelijkertijd willen de organisatoren met Het Groot Dictee ook de aandacht vestigen op de ‘teloorgang’ van het Nederlands onder jongeren. Deze doet zich voor onder invloed van, onder meer, straat- en chattaal op sociale media en ontlezing.

Ronald Giphart: “Taal is het wezen van het menselijk bestaan.”.De organisatie heeft de Nederlandse auteur Ronald Giphart bereid gevonden het dictee te schrijven. Naast klassieke moeilijk te spellen woorden, komen ook enkele andersoortige taalkwesties aan bod, zoals veel gemaakte stijlfouten en grammaticale fouten. De schrijver zal op 29 maart zelf in Maastricht aanwezig zijn om het dictee voor te lezen. Het deelnemersveld van Het Groot Dictee bestaat uit studenten en docenten van de Vertaalacademie Maastricht (bacheloropleiding tot vertaler-tolk) en studenten en docenten van de Universiteit van Antwerpen (bacheloropleiding in de toegepaste taalkunde en masteropleidingen in het vertalen en tolken).

Het Dictee vindt plaats in het Auditorium van de vestiging van Zuyd Hogeschool aan de Brusselseweg 150 in Maastricht op donderdag 29 maart aanstaande tussen 11:00 en 14:00 uur.

160 Nederlandse en Belgische studenten en docenten strijden vóór het Nederlands en tegen elkaar.

 Over Vertaalacademie Maastricht. Vertaalacademie Maastricht is een vierjarige bacheloropleiding en de eerste en enige vertaalopleiding in Nederland. Studenten worden opgeleid tot technisch-wetenschappelijk vertaler en/of tolk. De onderwerpen komen uit het recht, economie en techniek, waarbij studenten de vaktaal leren en zoveel inzicht krijgen in een vakgebied dat zij ontbrekende kennis snel kunnen aanvullen. Voor de uitoefening van het vak worden studenten ondersteund door nieuwe technologieën en ICT-oplossingen, zoals databases en geautomatiseerde vertaalprogramma’s. Afgestudeerden zijn onder meer werkzaam bij vertaalbureaus, internationale bedrijven en organisaties, en op ambassades en consulaten. Vertaalacademie Maastricht is onderdeel van de faculteit International Business and Communication van Zuyd Hogeschool.

Over Zuyd Hogeschool. Zuyd Hogeschool is een ambitieuze kennisinstelling in het hart van Europa met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, trainingen en opleidingen voor professionals, en onderzoek voor bedrijven en instellingen. Al jaren staan verschillende opleidingen van Zuyd in de top van de keuzegidsen. Dit hangt mede samen met de persoonlijke aandacht en kleinschaligheid van Zuyd. Bovendien werkt Zuyd ‒ over de grenzen van disciplines en organisaties heen ‒ intensief samen met het bedrijfsleven, (kennis)instellingen uit diverse sectoren en overheden, vanuit de overtuiging dat de 21e eeuw niet alleen om kennis vraagt, maar ook om het vermogen die kennis in praktijk toe te passen. Zowel binnen als buiten de (Eu)regio. De wortels en expertise van Zuyd gaan meer dan honderd jaar terug. Vanuit die kracht en in lijn met de sterktes van de (Eu)regio, concentreert het onderzoek van Zuyd zich rond de thema’s Innovatieve zorg en technologie, Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving, Life Science and Materials, en Smart Services. Met 1.700 medewerkers biedt Zuyd zijn 14.000 studenten vijftig bachelor- en masterprogramma’s aan. Meer informatie: www.zuyd.nl.

Foto en tekst Zuyd Hogeschool.(Volgend nieuwsbericht) »