Hoofdmenu

Zuid- Limburgse psycholance van start gegaan.

Gisteren is in Heerlen de Zuid-Limburgse psycholance van start gegaan. Een busje voor het vervoer van mensen met verward gedrag. Als onderdeel van een veel breder pakket van inzet voor deze mensen en hun omgeving.

Tot nu toe is het vaak de politie die verwarde mensen moet vervoeren, óók als ze niets strafbaars gedaan hebben. Voor deze mensen werkt dat averechts. En het is geen taak voor de politie. Politieagenten zijn daar niet voor opgeleid, het gaat ten koste van hun eigenlijke taak. Ook kan het voorkomen dat er geen geschikte plek is om mensen heen te brengen.

De Zuid-Limburgse gemeenten zijn samen met politie, GGD en zorginstellingen aan de slag om het toenemende probleem van verwarde mensen aan te pakken. Heerlen trekt deze aanpak voor onze regio.

Met dus vandaag de start van de psycholance. Met een neutraal uiterlijk, en deskundig personeel. Die ook kunnen beoordelen waar mensen het beste terecht kunnen. Op korte termijn komen er ook “time-out” plekken waar mensen tijdelijk terecht kunnen. Als ze niet terug naar huis kunnen, en niet naar een instelling willen of kunnen gaan.

Maar het is natuurlijk vooral zaak om goede zorg te hebben, proberen te voorkomen dat mensen in een crisis komen. De landelijke bezuinigingen op de zorg zijn wat dat betreft een bron van problemen. Plaatselijk moeten we daar dan tegen opboksen. En dat proberen we, voor de verwarde mensen zelf. Ook voor hun omgeving, die ook zwaar te lijden kan hebben van verward gedrag.

Op de foto ziet u wethouder Peter van Zutphen in het busje de opening verrichten, samen met Juliëtte van Eerd, bestuurder van Mondriaan.

Foto’s: Peter van Zutphen(Volgend nieuwsbericht) »