Hoofdmenu

Schouder aan schouder, voor een duurzame gemeente Simpelveld

 

Burgerbelangen, Leefbaar Simpelveld en Lokaal Actief vormen ook de komende vier jaar de coalitie in Simpelveld. De drie lokale partijen hebben hierover een akkoord bereikt. Net als de coalitie blijven ook de drie wethouders Wiel Schleijpen, Hub Hodinius en Thijs Gulpen aan.

Het coalitieakkoord heeft als ondertitel: ‘Schouder aan schouder, voor een duurzame gemeente Simpelveld.’ Klimaat en duurzaamheid hebben een prominente plaats gekregen in het nieuwe akkoord. Wethouder Wiel Schleijpen: “Het klimaat verandert, zoveel staat vast. De gevolgen daarvan vormen de belangrijkste uitdaging waarvoor wij in de komende decennia staan. Dat maakt dat wij voorstander zijn van duurzame energieopwekking. Grote windmolens zijn daarbij bespreekbaar. Nu ondervinden we van de windmolens aan de grens alleen de lasten. We willen onderzoeken of windturbines en zonneakkers mogelijk zijn, zodat we zelf ook profiteren van de opbrengsten.”

In het nieuwe coalitieakkoord is ook afgesproken om het IDOP Bocholtz uit te voeren. Voor het aantrekkelijker maken van het dorpshart wordt 2,5 miljoen euro gereserveerd.

Verder hebben toerisme en recreatie de aandacht. Wethouder Hub Hodinius: “Met name op gebied van toerisme liggen er groeikansen voor gemeente Simpelveld. De gemeente moet zich ontwikkelen tot een aantrekkelijke pleisterplaats met kleinschalige vormen van toerisme en recreatie. Er zijn al ontwikkelingen in gang gezet zoals de herinrichting van station Simpelveld, de herinrichting van het uitzichtpunt bovenop de Huls, het zichtbaar maken van het Romeins verleden en het aansluiten op belangrijke fietsroutes zoals de Leisure Lane en de Vennbahn.”

Het volledige coalitieakkoord is te vinden op de website (coalitieakkoord 11 april 2018 – 2022): klik hier

Portefeuilleverdeling

Burgemeester mr. R. de Boer:

Algemeen Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Rampenbestrijding, Hand­having Milieu en Bouw- en Woningtoezicht, Economie, Financiën, Dienstver­lening, Informatisering en Automatisering, Communicatie, Intergemeentelijke Samenwerking, Euregionale zaken, Personeel en Organisatie.

Wethouder W.J.H. Schleijpen:

Mobiliteit & Infrastructuur, Milieu & Duurzaamheid, Wonen en Ruimtelijke kwaliteit

Wethouder M.J.J.M. Gulpen:

Werk en Inkomen (Sociale Zaken), Volksgezondheid, Maatschappelijke Onder­steuning, Ouderenzorg en Sport

Wethouder J.W.H. Hodinius:

Jeugd- en Jongerenwerk, Welzijn, Onderwijs, Cultuur en Toerisme

Foto en tekst  Gemeente Simpelveld(Volgend nieuwsbericht) »