Hoofdmenu

PvdD stelt vragen naar aanleiding van de stalbranden in eerste commissievergadering na de verkiezingen.

Woensdagavond, 16 mei, waren voor de eerste keer sinds de gemeentelijke verkiezingen, als voorbereiding op de eerste raadsvergadering op 30 mei, twee commissies actief, waaronder de commissie LO (leefomgeving).

De Partij voor de Dieren stelde naar aanleiding van de recente stalbranden in Limburg, waarbij weer duizenden dieren een onnodige, voortijdige en pijnlijke dood vonden, een aantal schriftelijke vragen. Want ook in de gemeente Heerlen is er een groot kippenbedrijf aanwezig binnen de gemeentegrenzen en voor wat betreft brandveiligheid valt Heerlen onder de VRZL (Veiligheidsregio Zuid-Limburg).
Zoals bekend is de Partij voor de Dieren fervent tegenstander van de industriële dierhouderij (bio-industrie). Deze vorm van voedselproductie is een uitwas van ons economische systeem van “alsmaar groter en nog meer groei”. Groei ten koste waarvan ?

De werkelijke kosten worden, zoals voor het merendeel van de economische activiteiten, niet berekend en komen voor rekening van het arme deel van de wereldbevolking, van onze kinderen en kleinkinderen en van de dieren.
De PvdD heeft niet de illusie, dat dit systeem op korte termijn veranderd zal worden.
Maar het minste dat wij als maatschappij en als Partij voor de Dieren kunnen eisen, is dat onnodig dierenleed dient te worden voorkomen. Ja, ook als dat met wat meer productiekosten en dus met een hogere prijs in het winkelschap gepaard gaat.

Tekst en foto: Partij van de Dieren« (Vorig nieuwsbericht)