Hoofdmenu

Wethouder gemeente Heerlen in gesprek over nieuwe proef over de samenwerking tussen de wijkverpleging en de Huishoudelijke Zorg.

Gisterenmiddag was wethouder Peter van Zutphen bij Meander om te praten over de nieuwe proef in het centrum van Hoensbroek over de samenwerking tussen de wijkverpleging en de Huishoudelijke Zorg.

Bij mensen bij wie beide soorten zorg aan de orde zijn, kunnen de wijkverpleegkundigen bepalen hoeveel huishoudelijke zorg nodig is. De gemeente hoeft dan niet meer ook nog eens een indicatieonderzoek in te stellen, een “gemeentelijk stempel” op het advies van Meander is haast altijd voldoende.

En de Huishoudelijke Hulpen kunnen – natuurlijk met de noodzakelijke opleiding – ook bepaalde onderdelen van de persoonlijke verzorging gaan uitvoeren. Zoals bijvoorbeeld het aantrekken van steunkousen. En ook andersom: in voorkomende gevallen kunnen de wijkverpleegkundigen ook huishoudelijke taken uitvoeren.

Deze proef past helemaal binnen de zorgvisie die we nu ook weer in het nieuwe Heerlense coalitieakkoord hebben opgenomen:
– samenwerking in plaats van marktwerking. Ook over grenzen heen van de de zorg die door de gemeente en die door anderen gefinancierd wordt.
– En vertrouwen in de professionals met de voeten in de modder.

Als deze proef goed verloopt wil de wethouder er graag in de hele gemeente Heerlen mee aan de slag! Zoals we eerder ook al via de coöperatie Heerlen Stand-by bij de maatschappelijke ondersteuning een heel nieuwe koers zijn ingeslagen.

Foto: Peter van Zutphen(Volgend nieuwsbericht) »