Hoofdmenu

Basisschool Eikenderveld in Heerlen begint met IMC Basis

IMC Basis is verheugd met de opening van haar veertiende vestiging in Heerlen. De leerlingen van groep 7 en 8 van Basisschool Eikenderveld beginnen op 18 mei met dit lesprogramma van IMC Basis, mede dankzij financiële steun van de Gemeente Heerlen, DSM, Weller Wonen, Wonen Limburg, Innovo en Stichting Bewonersraad Eikenderveld.

IMC Basis komt voort uit het gedachtengoed van IMC Weekendschool. Het is een lesprogramma dat is bedoeld om maatschappijgericht onderwijs te integreren in het basisonderwijs. Kern van IMC Basis is dat leerlingen en enthousiaste vakexperts elkaar ontmoeten in de klas, samen aan de slag gaan met het ‘echte werk’ en op excursie gaan naar uiteenlopende werkplekken. Leerlingen maken kennis met verschillende vakgebieden zoals wetenschap, ondernemen, recht, geneeskunde, journalistiek, film, wiskunde en beeldende kunst.

De leerlingen en vakexperts werken in kleine groepen. Leerlingen worden gestimuleerd om vaardigheden zoals presenteren, samenwerken, invloed uitoefenen, conflict hanteren en debatteren te ontwikkelen. Dankzij ruime aandacht voor hun competenties kunnen zij hun interesses en talenten ontdekken.

IMC Basis vult het reguliere onderwijsaanbod aan. Het legt de focus op toekomstperspectieven, niet-cognitieve vaardigheden en sociaal-emotionele ontwikkeling. Zo wordt een bijzondere context gecreëerd waarbinnen leerlingen gestimuleerd worden de wereld met een open, nieuwsgierige, actieve en betrokken houding tegemoet te treden. En dat werpt zijn vruchten af, zegt projectleider Gemma Beij. ‘De leerkrachten van de basisschool werken mee aan het programma en kunnen het zodoende integreren in hun dagelijkse lessen. Komt er een advocaat voor het vak Recht? Dan kan de leerkracht bijvoorbeeld in een dictee de moeilijke woorden terug laten komen. Is er een boekhouder te gast? Dan kan zijn of haar input verwerkt worden tijdens rekenen.’

IMC Basis brengt twee werelden met elkaar in contact. Dat inspireert niet alleen de leerlingen en gastdocenten, maar ook bedrijven en organisaties. Door bedrijven en organisaties te vragen hun competenties op een andere manier in te zetten, krijgen die een platform om leerlingen te enthousiasmeren voor hun vakmanschap en onderneming. Hun medewerkers dragen zo concreet bij aan de ontwikkeling en toekomstperspectieven van jongeren in onze maatschappij.

Foto:©Parkstad Actueel /  Tom de Cock