Hoofdmenu

Landgraaf gaat als ‘JOGG-gemeente’ de strijd aan met overgewicht van kinderen en jongeren

Vorige week vond de Landgraafse Avond4daage plaats. Honderden wandelaars, jong en oud,  namen deel aan dit voor Landgraaf nieuwe en zeer zeker geslaagde evenement. De Avond4daagse was tevens de aftrap van de zogenoemde JOGG-gemeente die Landgraaf vanaf 2018 is. JOGG staat voor ‘Jongeren op gezond gewicht’ en is een beweging die streeft naar een samenleving waarin alle kinderen en jongeren wonen, leren, recreëren en werken in een omgeving waarin een gezonde(re) leefstijl de normaalste zaak van de wereld is. Landgraaf deelt deze ambitie en daarom gaan we ons inspannen om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.

Samen werkt!.Wethouder Freed Janssen (Sport) geeft een toelichting: ‘We zien bij de huidige situatie in Landgraaf dat het overgewicht licht toeneemt bij de jeugd in de basisschoolleeftijd en daarnaast het gezonde eetpatroon afneemt naarmate kinderen ouder worden. We zetten in op het bevorderen van een gezonde(re) leefstijl in brede zin. Onder de paraplu van JOGG proberen we allerlei partijen, zoals sportclubs, bedrijven en scholen te stimuleren om een gezonde(re) levensstijl aantrekkelijker te maken voor kinderen en jongeren. Zo kan gedrag makkelijker veranderen. Ook de ouders spelen natuurlijk een belangrijke rol.’

Met plezier naar een gezonde(re) leefstijl. Wethouder Alex Schiffelers (Volksgezondheid) vult aan: ‘Zo brengen we letterlijk een beweging op gang waarmee we jongeren stimuleren dagelijks meer te bewegen en gezonder te eten en drinken. JOGG laat kinderen én hun ouders zien dat je altijd een ‘gezonde keuze’ kunt maken. Bewegen en sporten kunnen zó makkelijk zijn. En dat niet alleen… vaak is het ook gewoon heel erg leuk! Het hoeft echt niet altijd bij een club of vereniging. Denk ook aan klimmen in de speeltuin, voetballen op het pleintje of op de fiets naar school…of dansen in de woonkamer! Want gezond eten en drinken, dagelijks bewegen en sporten moet de gewoonste zaak van de wereld worden!’

Aanpak. We hebben binnen de gemeente Landgraaf een JOGG-regisseur die de wensen en ideeën uit de gemeenschap ophaalt en spreekt met veel partners uit het werkveld en burgers binnen de wijken. Er wordt aangesloten op bestaande netwerkbijeenkomsten om de omgeving kennis te laten maken met JOGG Landgraaf en ze te enthousiasmeren om hierbij betrokken te zijn. Jaarlijks wordt er een JOGG activiteitenplan opgesteld door de JOGG-regisseur en wordt bekeken of al bestaande activiteiten in Landgraaf kunnen aanhaken op JOGG.

Meer weten?.Informatie over de landelijke aanpak is te vinden op de website van JOGG: www.jongerenopgezondgewicht.nl. Heeft u vragen? Dan kunt u mailen naar de JOGG-regisseur via gemeente@landgraaf.nl.

Foto Gemeente Landgraaf