Hoofdmenu

Heerlen komt tegemoet aan wensen bewoners

College onderzoekt mogelijkheden verkoop MFC Gebrook

Het college van B&W heeft ingestemd met de verkoop van MFC Gebrook inclusief een gedeelte van de school. Vanuit bewoners in Hoensbroek is de afgelopen tijd een dringend beroep op de gemeente gedaan om het MFC toch open te houden voor (commerciële) zalenverhuur/horeca en ter verkoop aan te bieden aan mogelijke gegadigden. Het college komt tegemoet aan deze wens van de bewoners. Echter, als er voor 1 maart 2019 geen kopende partij is gevonden, wordt alsnog overgegaan tot sloop van MFC Gebrook.

In oktober 2013 heeft de raad besloten tot nieuwbouw van een BMV voor Hoensbroek Zuid inclusief maatschappelijke functies. Toen is ook besloten tot aanvullend onderzoek naar de mogelijkheden voor een zelfstandig MFC. Op basis van de onderzoeksresultaten is in juni 2014 door het college besloten om de gemeenschapsfunctie MFC Gebrook te integreren in de BMV Hoensbroek Zuid en het MFC complex te slopen.

MFC Gebrook in verkoop
Gedurende de uitwerking van de plannen hebben diverse verenigingen steeds aangegeven het MFC open te willen houden voor (commerciële) zalenverhuur/horeca. Daarom heeft het college in 2016 besloten om te onderzoeken of een brede herbestemming van het MFC (naar commerciële horeca) mogelijk is; ook omdat de uitbater aangaf interesse te hebben in aankoop van het complex.
Omdat de onderhandelingen niet hebben geleid tot een aankoop door de bestaande uitbater, is nu op verzoek van de bewoners besloten tot het aanbieden, zonder beperkende opties, van het pand aan andere gegadigden.

Uiteraard wordt bij een eventuele verkoop van MFC Gebrook de gemeenschapshuisfunctie niet meer gesubsidieerd omdat deze gehuisvest wordt in de nieuwe BMV Hoensbroek Zuid.
De verkoop van MFC Gebrook vindt plaats via de vastgestelde gemeentelijke verkoopprocedure.

Deel school verkocht
Een deel van de school inclusief speelplaats is inmiddels op basis van marktconforme verkoopprijs verkocht aan de Stichting Marokkaanse Nederlanders Parkstad. Al zeventien jaar is deze stichting met een ontmoetingsruimte gehuisvest in een oud noodgebouw van de school, ongeveer 100 meter verderop gelegen. Zodra de huidige school is verhuisd naar de nieuwe BMV, verhuist de Stichting naar dat deel van het pand met gebruik van de speelplaats.

Foto:©Parkstad Actueel / Tom de Cock