Hoofdmenu

Publieksdag “Het Verwoeste Kasteel Etzenrade”

Maandag 18 juni zijn er tal van activiteiten voor jong en oud. Er wordt gezorgd voor een hapje en een drankje.

tussen 14.00 uur en 20.00 uur 

 Locatie: Etzenrade 11, 6454 AT Jabeek.

 

 Ontvangen wij u graag op de tweede publieksdag bij “Kasteel Etzenrade”. Net als de eerste keer belooft het een mooie dag te worden, maar nu is er nóg meer te zien en nóg meer te beleven. Zo zijn de proefsleuven te bekijken en geven archeologen tekst en uitleg. Ook kunt u vooruitkijken naar het eindresultaat aan de hand van een maquette en impressies. Als kers op de taart bent u getuige van het proces hoe de bodemvondsten 3D worden gescand. De eerste 3D geprinte vondst zal op de publieksdag worden gepresenteerd.

Kunstenaar Sjra Schoffelen, Provincie Limburg, Waterschap Limburg, Natuurmonumenten, IBA Parkstad, gemeente Onderbanken, de Regioarcheoloog van Parkstad en de archeologen van RAAP heten u van harte welkom.

Achter de hoeve “Het Etzenrader Huisken” in Onderbanken, liggen de restanten van “Het Verwoeste Kasteel Etzenrade” verborgen. Archeologen werken hard om deze restanten uit vroegere tijden weer naar de oppervlakte te brengen. Ze doen onderzoek naar de historische grachten, die deel uitmaakten van het kasteel. Zo krijgen ze een beeld van hoe het leven in Etzenrade en omgeving er lang geleden uitzag.

Ook wordt vooruitgekeken: hoe ziet de toekomst van deze ‘poort naar Parkstad’ uit en welke projecten worden samen met IBA Parkstad gerealiseerd in de regio? En welke plek heeft het project binnen de nieuwe gemeente Beekdaelen en de Beekdaelen route?

Officieel moment. Er is een doorlopend programma tussen 14.00 en 20.00 uur. Tussen 15.30 uur en 16.00 uur vindt een officieel moment plaats. Burgemeester van Onderbanken Odile Wolfs, provinciaal gedeputeerde Hans Teunissen, algemeen directeur van IBA Parkstad, Kelly Regterschot en de heer Michel Bouts, lid dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, lichten dit bijzondere project dan nader toe.

Foto Gemeente Onderbanken