Hoofdmenu

Nieuws herinrichting sportcomplex Pronsebroek Hei Grindelweg

 Verwezenlijking van nieuwe kleedlokalen, gymzaal en extra parkeerplaatsen

In onze editie van 20 maart jl. maakte we gewag over de ontwikkelingen aangaande sportcomplex Pronsebroek Hei Grindelweg (ook thuishaven RKSV Groene Ster). Nu juli 2018 is er weer nieuws te melden vandaar even een heel korte herinnering over de aanleiding tot genoemde herinrichting.

Sinds begin 2016 is de gemeente Heerlen, als gevolg van een raadsmotie, in overleg geweest met o.m. RKSV Groene Ster (tekort kleedlokalen), Kon. Schutterij St. Sebastiaan (behoefte aan eigen opslag- en werkruimte) en een aantal belanghebbende (sport)-verenigingen zoals RKGV Fides en scholen die gebruik maken van de huidige gedateerde en zeer verouderde gymzaal gelegen aan de Bruinkoolweg. Om die problemen aan te pakken had destijds de gemeente het voornemen om op complex Pronsebroek een nieuwe gymzaal met kleedlokalen en berging te bouwen. De plaats van de gymzaal op het sportcomplex is bewust gekozen voor zoveel mogelijke samenwerking tussen de gebruikers en efficiënt mogelijk gebruik van de ruimte.

Juli 2018                                                                                                                                               Vorig jaar juni 2017 heeft de gemeente besloten sportcomplex Pronsebroek (Stadsdeel Heerlerheide) aan te passen. Er komen een nieuwe gymzaal ter vervanging van de gymzaal aan de Bruinkoolweg, nieuwe kleedlokalen voor RKSV Groene Ster en 28 extra parkeerplaatsen.

Architectenbureau Van den Heuvel De Wilde uit Maastricht kreeg van de gemeente Heerlen de opdracht om een ontwerp te maken voor de uitvoering van deze plannen. Begin mei 2018 zijn de eerste tekeningen gepresenteerd aan vertegenwoordigers van de betrokken scholen en verenigingen.

Gymzaal. Het grootste deel van het gebouw is de gymzaal. Deze wordt gebruikt voor de gymlessen van basisscholen en door sportverenigingen. De aanwezigheid van buitensportvelden in de directe omgeving, maakt de gymzaal extra aantrekkelijk. De locatie is bereikbaar via veilige (fiets)routes.

Kleedlokalen. De kleedlokalen voor de voetballers van RKSV Groene Ster zijn verdeeld over twee lagen. Het gebouw ziet er stoer en robuust uit. Gesloten waar nodig, maar maximaal open bij de ingangen. Met een overkapping is de nieuwbouw verbonden met het bestaande gebouw. De gymzaal en de kleedlokalen hebben elk een eigen ingang.

Parkeren. Op het terrein worden 28 additionele parkeerplaatsen aangelegd. Er komt ook een nieuwe fietsenstalling.

Schutterij. De schutterij St. Sebastiaan heeft inmiddels afgezien van het huren van extra werk- en opslagruimte. Het pleintje met de schietboom wordt wel opnieuw ingericht.

Uitvoering. Het gebouw is gedeeltelijk uitgevoerd in metselwerk. De hoge ombouw van de gymzaal is bekleed met lichte aluminium platen. De lichtgrijze betonsteen en de aluminium kozijnen sluiten hier goed op aan. Voor energie voorziening wordt gebruik gemaakt van warmtepompen en zonnepanelen. Het gebouw heeft dan ook géén gasaansluiting.

De planning ziet er als volgt uit:  Zomer 2018: omgevingsvergunning en bestemmingsplanprocedure.Eind 2018: aanbesteding. Voorjaar 2019: start bouw

 

 

 

 

 

 

 

 (Volgend nieuwsbericht) »