Hoofdmenu

AANLEG NIEUW WANDELPAD LANGS VOORMALIGE DAGBOUWGROEVE SWEIJER

 

Groeve Sweijer, de voormalige dagbouwgroeve aan de oostzijde van Simpelveld ligt ingesloten tussen de A76, Rolduckerweg en de Vingweg. Na de sluiting en afwerking van de Groeve is het eigendom overgegaan naar Natuurmonumenten. De wens van het college was om dit natuurgebied recreatief (wandelen) te ontsluiten omdat dit een meerwaarde is voor de gemeente. Door de aanleg van een eenvoudig wandelpad (uitsluitend voor wandelaars) vanaf de Vingweg langs een gedeelte van de rand van de groeve tot aan de ventweg van de Rolduckerweg, kunnen wandelaars een uniek stukje natuur beleven dat anders onontdekt zou blijven.

 

Naar aanleiding van bovenstaand is er overleg gevoerd met Natuurmonumenten en de eigenaar van een perceel waar een gedeelte van het wandelpad overheen moet. Beide eigenaren hebben toestemming verleend om het wandelpad aan te leggen en verlenen volledige medewerking. De intentie is om bij de realisatie van het wandelpad vluchtelingen van het AZC te betrekken onder begeleiding van IKL. Momenteel zijn wij bezig met de voorbereidingen, de uitvoering staat gepland voor einde 2018.(Volgend nieuwsbericht) »