Hoofdmenu

Landgraaf eerste Nederlandse gemeente met Heliscreen

De gemeente Landgraaf heeft onlangs een Heliscreen (soort zuiveringsinstallatie) geplaatst in de Kraangracht. Hiermee is Landgraaf de eerste Nederlandse gemeente die een Heliscreen plaatst. Bovendien is deze Heliscreen de grootste in capaciteit. In Amerika en Engeland zijn Heliscreens wettelijk voorgeschreven.

Wat is een Heliscreen?. Een Heliscreen is eigenlijk een hele grote zeef in de vorm van een buis (zie foto). Rioolwater vermengd met regenwater stroomt tijdens een extreme regenbui door de buis met gaatjes. De zeef wordt daarbij continu gereinigd door een ronddraaiende borstel. Op deze manier worden de gaatjes van de zeef waar het water doorheen moet, voortdurend schoongehouden. De gaatjes hebben een diameter van 6 mm waar water en fijne stoffen doorheen kunnen. De zichtbare vervuiling, het grof materiaal zoals doekjes, papier, hout, plastics en dergelijke, worden door de Heliscreen tegengehouden.

De Kraangracht is een sloot ter hoogte van het militair depot in Eygelshoven, waarin het overtollige water van het riool van de gemeenten Kerkrade en Landgraaf bij extreme regenval wordt geloosd om wateroverlast in het omliggende gebied te voorkomen. De Kraangracht mondt uit in de rivier De Worm.

Hoe werkt deze Heliscreen?. De plaatsing van de Heliscreen is gecombineerd met de aanleg van een waterbuffer met een opvangcapaciteit van 2.000 m3. Bij extreme regen wordt het overtollige rioolwater in de Kraangracht via de Heliscreen geleid naar deze buffer. In deze buffer is speciaal riet geplant dat een zuiverende werking heeft. De Heliscreen houdt de grovere vervuiling tegen en het riet zuivert de kleinere vuildeeltjes uit het water. Om te voorkomen dat de buffer wordt vervuild met grovere vervuiling en om de omgeving schoon te houden is deze Heliscreen tussen de Kraangracht en de buffer geplaatst. Deeltjes groter dan 6mm worden nu tegengehouden. Het door de Heliscreen voorgezuiverde en met regenwater verdunde rioolwater wordt opgevangen in de buffer. Dit water stroomt na afloop van een bui weer terug naar het riool en vervolgt zijn weg naar de Zuiveringsinstallatie in Rimburg. Een schonere rivier De Worm en schone aangrenzende natuurlijke oevers zijn het resultaat.

Kijk voor meer informatie op onze website: https://www.landgraaf.nl/…/landgraaf-eerste-nederlandse-gem…

Foto Gemeente Landgraaf

 « (Vorig nieuwsbericht)