Hoofdmenu

Plan voor Energiepark in Abdissenbosch

 

 

College Landgraaf positief, maar wil onderzoek afwachten

 

 

Bodemzorg Limburg, de eigenaar van het voormalig stortterrein in Abdissenbosch, heeft de gemeente Landgraaf medewerking gevraagd een energiepark te ontwikkelen op het voormalige stortterrein Abdissenbosch. Het  beoogde ‘Energiepark Abdissenbosch’ bestaat uit een zonnepark van 10 tot 12 hectaren. Daarnaast wil NPG Energy op het terrein drie windmolens bouwen.

 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landgraaf wil meewerken aan beide initiatieven, mits het project voordeel oplevert voor omwonenden. Aanvullende onderzoeken moeten aantonen of beide projecten haalbaar zijn.

 Duurzaamheid. De gemeente Landgraaf heeft een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid in de regio. Met het in 2014 gestarte zonnepanelenproject heeft de gemeente al belangrijke stappen gezet op het gebied van duurzaamheid. Landgraaf streeft ernaar om, als onderdeel van PALET (Parkstad Limburg Energie Transitie) samen met de andere Parkstadgemeenten in 2040 een energieneutrale regio te zijn. De plannen van Bodemzorg Limburg en NPG Energy dragen daaraan bij. Het energiepark kan 9.000 huishoudens voorzien van energie. In een eerste planning zou het zonnepark eind 2019 kunnen starten en de bouw van het windpark een jaar later.

 Informatie. Omwonenden zijn via een brief geïnformeerd over de initiatieven. Verantwoordelijk wethouder Freed Janssen: ‘Omdat we belang hechten aan de mening van onze inwoners organiseren we op woensdag 19 september 2018 een startbijeenkomst om 19.30 uur in de Brandpoort (Hoogstraat 191, Landgraaf).’ Aanmelden kan vóór maandag 10 september via het e-mailadres gemeente@landgraaf.nl met

Tekst Gemeente Landgraaf en Foto®Parkstadactueel/ Tom de Cock