Hoofdmenu

TIJD VOOR TAAL

 

De Rode Beuk | Kloosterstraat 57 |

Elke dinsdag van 19:30 tot 21:00 uur|

 

 

 

“Zie hier maar eens uit te komen,” verzoekt Sandra van de Mortel, wijzend op een tekst in het Tigrinya, de moedertaal van veel Eritreeërs (zie inzetje hieronder). Het lijkt een onmogelijke opgave, maar voor Eritrese statushouders is het de realiteit. De participatiecoach van ISD Kompas geeft hiermee antwoord op de vraag hoe belangrijk Taalcafés zijn. “Onmisbaar dus,” beklemtoont Sandra. “Ze ondersteunen statushouders bij het leren van de Nederlandse taal, helpen de afstand te verkleinen tussen de gemeenschap en de ‘nieuwe’ Limburgers en vormen een katalysator voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Wij zijn alle vrijwilligers dan ook ontzettend dankbaar!”

 

ኣብ ወረቐት  ምሉኣት ሓሳባት ኣሎ። ነብሲ ወከፍ ምሉእሓሳብ ኣብ ቅዋም ክህሉ ዝኽእል ሓደ ሕጊ እዩ። እዞም ሕግታት ኣብ ቅዋም፡ ዓንቀጽ ኢልና ንጽውዖም። ኣየኖት  ሕግታት ኣብ ቅዋም ክሰፍሩ ኣለዎም ትብል? ብሓባር ምስ ናትካ ጋንታ ኮንካ  ሕግታት ምረጽ። ንዝመረጽካዮም ኹሎም ሕግታት ናይ  ምልክት ግበረሎም።

 “Want zij hebben de Taalcafés in Nuth, Voerendaal en Simpelveld opgezet en zorgen voor de uitvoering. Inwoners leveren hiermee een uitermate belangrijke bijdrage aan de inburgering,” vervolgt ze. “Ontstaan vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid. Het is mooi om te zien dat dat nog bestaat. Ze helpen statushouders hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving zodat ze mee kunnen doen in de maatschappij. Daarmee hebben we een gemeenschappelijke doelstelling. We kijken dan ook continu hoe we elkaar kunnen ondersteunen.”

 Hoewel alle Taalcafés vanuit hetzelfde gedachtegoed zijn opgericht, wordt dit in elke gemeente op een eigen manier ingevuld. “Zo is er in Nuth ook heel bewust aandacht voor sociale aspecten,” licht Sandra toe. “Hier zitten mensen geregeld bij elkaar om bijvoorbeeld samen een spelletje te doen.” “In Simpelveld wordt naast taalontwikkeling heel nadrukkelijk ingestoken op zelfredzaamheid,” vertelt Angelo Hamers, participatiecoach Kompas in gemeente Simpelveld. “Er worden informatiebijeenkomsten georganiseerd waarbij specifieke thema’s worden belicht. Kompas ondersteunt dit waar mogelijk. Ik ben hier bijvoorbeeld onlangs aangeschoven om iets te vertellen over verzekeringen.”

 In Voerendaal is de samenwerking met Kompas nog intensiever. “Hier wordt de Taalclub ingezet als onderdeel van ons re-integratietraject,” legt Marjolein Vermeulen, participatiecoach Kompas in de gemeente Voerendaal, uit. “Het vormt voor velen een eerste aanspreekpunt. Omdat het zo laagdrempelig is, lopen mensen hier toch wat makkelijker naar binnen. Ook de informele, ongedwongen sfeer in de Taalcafés werkt positief. Mensen voelen zich hier op hun gemak waardoor ze sneller hun verhaal doen en vragen durven te stellen. Zo ontstaat er wederzijds begrip. Je ziet daarnaast ook dat de statushouders elkaar onderling stimuleren en helpen. Hoewel de Taalcafés oorspronkelijk zijn opgezet voor ‘nieuwe’ Limburgers, zijn alle Limburgers hier van harte welkom,” benadrukt Marjolein. “Iedereen die ondersteuning nodig heeft bij de Nederlandse taal, kan er terecht. En wilt u gewoon eens een kijkje komen nemen, loop dan ook gerust eens binnen!”

Foto Gemeente Simpelveld