Hoofdmenu

Eerste Heerlense vrouwelijke politieagente onlangs overleden

 

       Erika Speth-Segeren woonde de laatste jaren in Heerlerheide

Als in 1946 in het plaatsje Middelbeers de eerste vrouwelijke burgemeester benoemd wordt in de persoon van Smulders-Beliën evenals een jaar later mr. J. C. Hudig ook als de eerste vrouwelijke rechter in Rotterdam bleek toen al dat de vrouwelijke emancipatie niet meer te stuiten was. Er komen soldaten van ‘het andere geslacht’, de vrouw dringt door in ‘typische mannenberoepen’. Voorheen was het eigenlijk onmogelijk en ondenkbaar dat een vrouw een dergelijke functie zou bekleden. Maar de jaren daarna blijkt dat Nederland zich zorgen maakte over de toenemende ongezeglijkheid van jongeren. In het rapport ‘Maatschappelijke verwildering der jeugd’ uit 1952 wordt een somber beeld geschetst: de teloorgang van traditie, normen en waarden, maakt de jeugd losbandig.

De overheid dient – als de opvoeders het laten afweten – op te treden. Met dat oogpunt vooral worden Trees Keultjes (27), Dolly Mintjes (23) en de onlangs in Heerlerheide overleden Erika Segeren (24) geselecteerd uit 69 sollicitantes om in Heerlen te gaan dienen als politieagente. Het bleek dat de toenmalige Heerlens korpschef Frans Prick (later Perrick genoemd) een voorvechter was van geüniformeerde vrouwen bij de politie. Hun eerste publieke optreden is wat nu een mega-mediagebeurtenis zou heten. Zonder pistool of wapenstok werden de vrouwelijke politieagenten de straat opgestuurd. Ze zeiden altijd: “jullie moeten het hebben van je charmes, toen al dus”. De agentes kregen in het begin voornamelijk pedagogische en preventieve taken, zoals o.m. lesgeven op scholen en begeleiden/controleren van verkeersbrigadiers. Ze, dus ook Erika Segeren (geboren op 2 juni 1929) kregen stevige kuiten van het controleren van de eerder genoemde verkeersbrigadiers. Wat denk je, Heerlen: heuvel op heuvel af, vier keer per dag”. Dat waren ze niet gewend. Erika en haar collega’s hadden overigens in die eerste tijd een aparte vleugel van het politiebureau in Heerlen.

Mettertijd kregen de politievrouwen ook belangrijker taken. Erika en het groeiende aantal collega’s werden steeds actiever in zedenzaken. Niet van die ontluisterende porno-affaires, zoals ze nu spelen. Een exhibitionist werd door een der agentes gesignaleerd. Ze stapte naar hem en verzocht hem om maar naar huis te gaan voor hij weer een misstap maakte. Die man luisterde. Nu moet je er een half arrestatieteam naartoe sturen. Ook controleerden de agentes destijds dancings en bioscopen, of daar geen kinderen onder de achttien binnen waren. Tegenwoordig is het wel anders.

Met deze korte voorgeschiedenis over invoering van de eerste vrouwelijke politieagentes in Heerlen wil de redactie van Heerlerheide Boulevard een hommage brengen aan de op 28 augustus jl. op 89 jarige leeftijd overleden oud-politieagente Erika Segeren in leven gehuwd met Wiel Speth (oud-bestuurslid/penningmeester van Stichting Gemeenschapshuis Heksenberg). Echtpaar Speth-Segeren woonde immers vele jaren op de Heerenweg in Heksenberg. De laatste jaren woonde Erika Speth-Segeren in Heerlerheide Corneliusplein 72. Overigens was ze begin van het jaar nog aanwezig in het Corneliushuis als gast bij het maandelijkse succesvolle project Uur van de Buurt. Thema toen: aandacht voor carnaval Dames Garde de Geête van Gen Heij met prinses Mariëlle.

De uitvaartdienst vond op 1 september jl. plaats in de H Corneliuskerk, waarna de begrafenis volgde op de Algemene begraafplaats aan de Kampstraat.

Foto © Callie Steijaert- in het midden 2e rij: wijlen mevr. Erika Speth-Segeren