Hoofdmenu

Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek na ruim 20 jaar weg uit pand ’t Gringeltje Hei Grindelweg        

                                                                                      

Zoals bekend was verhuizing voor Stichting Wijkraad Heksenberg en haar gebruikers noodzakelijk geworden omdat locatie ’t Gringeltje door eigenaar Woonpunt in de verkoop zal worden gedaan. Op dit moment is Woonpunt nog druk doende met evt. potentiele geïnteresseerden om Ontmoetingscentrum ’t Gringeltje te verwerven. Maar er is nog niets definitief aangaande een toekomstige eigenaar/toekomstig gebruik. Dit zal pas van toepassing zijn als er een serieuze koper is die bij de notaris zijn handtekening zet onder het koopcontract. Maar zover is het nog niet. Hoe lang deze situatie zal duren is momenteel nog koffiedik kijken.

Inmiddels staat ‘t Gringeltje helemaal leeg. Na een grondige en keurige schoonmaak door Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek werd op vrijdag 31 augustus, na inspectie door een meer als tevreden opzichter van Woonpunt t.w. Danou Nelissen, de overdracht/teruggave van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek aan eigenaar Woonpunt een feit. Dit gebeurde door voorzitter/secretaris Callie Steijaert die namens de Stichting alle in bezit zijnde  sleutels van ’t Gringeltje overhandigde aan de heer Danou Nelissen (zie foto gemaakt door Tom de Cock). Daarmede kwam een einde aan ruim 20 jaar organisatie van activiteiten/vergaderingen etc. door Stichting Wijkraad.Heksenberg/ Pronsebroek (v/h Wijkraad Heksenberg) en uiteraard een brok wijkgeschiedenis, welke zijn oorsprong vond in de voormalige houten school en destijds dienst deed voor het toenmalige Heksenbergse vakantiewerk.

 

Vrijdag 12 oktober officiële opening door wnd-burgemeester Emile Roemer           De nieuwe locatie van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek is gelegen in een pand aan de Mgr. Feronstraat 51 (achterkant  winkelcentrum Heksenberg) en is inmiddels in gebruik genomen. Dit onder de aansprekende noemer: Wijkcentrum Heksenberg/Pronsebroek. Vrijdag 12 oktober a.s. zal rond 19.00/19.30  uur het nieuwe Wijkcentrum officieel worden geopend door wnd.-burgemeester Emile Roemer van Heerlen, die onlangs te horen kreeg dat hij nog langer zijn functie als wnd-burgemeester in Heerlen mag uitoefenen. Een felicitatie waard natuurlijk.

Foto© Redactie van ParkstadActueel/Tom de Cock