Hoofdmenu

Opening nieuw Wijkcentrum Mgr Feronstraat 51 van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek

                            Opening nieuw Wijkcentrum Mgr Feronstraat 51 van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek                        

Heerlens (wnd)-burgemeester Emile Roemer verricht, samen met buurtwethouder Adriane Keulen, officieel genoemde opening inclusief onthulling plaquette

 

Na meer als 20 jaar domicilie gehad te hebben in Ontmoetingscentrum ’t Gringeltje, gelegen aan de Hei Grindelweg in de Heerlense wijk Heksenberg, moest Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek (v/h Wijkraad Heksenberg) en haar gebruikers helaas genoemd Ontmoetingscentrum verlaten. Dit was noodzakelijk geworden omdat locatie ’t Gringeltje door eigenaar Woonpunt in de verkoop gedaan zou worden. Hoewel Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek van de zijde van eigenaar Woonpunt nog gebruik zou mogen maken-een prima geste overigens-, via een zogenaamde gebruikersovereenkomst, van de locatie zolang deze niet definitief verkocht zou zijn Maar zodra een koper definitief bij de notaris zijn handtekening zou plaatsen moest Stichting Wijkraad en al haar gebruikers locatie Hei Grindelweg verlaten.

Dit risico wilde Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek niet lopen en ging op zoek naar een evt. nieuw geschikt onderkomen binnen de wijk Heksenberg. Maar deze lagen niet voor het oprapen. Overigens is op dit moment Woonpunt nog druk doende met evt. potentiele geïnteresseerden om Ontmoetingscentrum ’t Gringeltje te verwerven. Maar er is nog niets definitief aangaande een toekomstige eigenaar/toekomstig gebruik.

Overigens staat ’t Gringeltje nu helemaal leeg. Na een grondige en keurige schoonmaak door Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek werd op vrijdag 31 augustus jl. na inspectie door een meer als tevreden opzichter van Woonpunt t.w. Danou Nelissen, de overdracht/teruggave van Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek aan eigenaar Woonpunt een feit. Dit gebeurde door voorzitter/secretaris Callie Steijaert die namens de Stichting alle in bezit zijnde  sleutels van ’t Gringeltje overhandigde aan de heer Danou Nelissen.  Daarmede kwam een einde aan ruim 20 jaar organisatie van activiteiten/vergaderingen etc. door Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek (v/h Wijkraad Heksenberg) en uiteraard een brok wijkgeschiedenis, welke zijn oorsprong vond in de voormalige houten school en destijds dienst deed voor het toenmalige Heksenbergse kindervakantiewerk.

Niettemin slaagde de Stichting er in om een nieuwe locatie in gebruik te kunnen nemen en wel aan de Mgr Feronstraat 51 (achterkant winkelcentrum Heksenberg). Mede dank zij de medewerking van eigenaar automobielbedrijf Leo Schloesser Hoensbroek kon Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek voortvarend aan de slag gaan. Na een respectabel aantal weken van hard en creatief werken, ook tijdens de periode van extreem hoge warme temperaturen, was het onlangs zo ver dat door Stichting Wijkraad Heksenberg/Pronsebroek haar nieuwe wijk locatie in gebruik kon nemen. Deze eer was toebedacht aan Werkgroep senioren.

 Vanaf de ingebruikname werden er lovende opmerkingen toebedeeld aan Stichting Wijkraad over deze nieuwe prachtige locatie aan de Mgr Feronstraat. Dit ondanks het gegeven dat, in tegenstelling tot ’t Gringeltje, de locatie zich beperkt tot één grote ruime zaal, maar wel met alle benodigde faciliteiten. Een pluspunt is ook dat het Wijkcentrum dichter in de wijk ligt en laagdrempelig is, dus zonder trap en/of stoellift. Een gemak voor ouderen dus. Maar met veel plezier werkte in alle tevredenheid RKGV Fides, de Zonnebloem Heksenberg, KBO Heerlen-Noord en Reumavereniging hun bijeenkomsten af. Uiteraard is er iedere eerste dinsdag van de maand vanaf 18.30 uur het regulaire spreekuur met o.a. de wijkgent met vanaf 19.30 uur aansluitend bestuur bijeenkomst Stichting Wijkraad. Als alles volgens planning kan doorgaan zal in de loop van dit jaar ook gestart worden met een inloopmorgen of middag van project Buurtsteun. Overigens zijn alle bewoners van de wijk welkom. Gebruikmaking van de zaal is geen probleem vermits hierover vooraf een afspraak is gemaakt omdat er maar één activiteit, ‘s morgens, ‘s middags of ’s avonds tegelijker tijd kan plaats vinden. Reservering via telefoon 06.53510239.

Officiële opening Vrijdag 12 oktober a.s. zal de nieuwe locatie Mgr Feronstraat 51, rond de klok van 19.00 uur, officieel worden geopend door wnd-burgemeester Emil Roemer , bijgestaan door buurtwethouder Adriane Keulen gemeente Heerlen. Zij zullen tevens als herinnering aan deze opening, op ludieke wijze, ook een plaquette onthullen. Iedereen uit de wijk Heksenberg/Pronsebroek is uitgenodigd om deze opening bij te wonen. Een hapje en drankje zal vervolgens zeker bijdragen aan het feestelijk karakter tijdens dit gebeuren.

foto’s Callie Steijaert

 « (Vorig nieuwsbericht)