Hoofdmenu

Kunstwerken oude ziekenhuis Brunssum gered

 

 

De twee kunstwerken in het oude zieken huis van Brunssum zijn gered van de slopershamer. Het gaat om een wandmozaïek van Frans Deumes en een tegeltableau van Jos Hermans. Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Brunssum heeft opdracht gegeven aan een gespecialiseerde aannemer om maandag 22 oktober te starten met het veiligstellen van de werken.

 

Mede naar aanleiding van de -door de raad unaniem aangenomen- motie van 7 november 2017 is de gemeente in gesprek gegaan met de eigenaren van het voormalig ziekenhuis van Brunssum (de SMH groep BV) en de erfgenamen van beide kunstenaars, met het doel de kunstwerken van Deumes en Hermans te behouden.

Wethouder Hugo Janssen (Cultuur): “De kunstwerken – die ooit op de muren van de voormalige centrale hal en het restaurant werden aangebracht – hebben voor onze gemeente een kunsthistorische waarde. Ik ben blij dat de gesprekken met alle partijen tot een positief resultaat hebben geleid. En dat de kunstwerken door de bijdrage van de gemeente op termijn herplaatst worden in een ruimte waar het publiek ze weer kan bewonderen.”

Na afronding van de werkzaamheden die zo’n twee weken duren, kan de sloop van het oude ziekenhuis worden afgerond. Voor de kunstwerken is nog geen definitieve bestemming gevonden. Ze worden tot herplaatsing beheerd door de landelijke erfgoedvereniging Heemschut.

Tekst en Foto gemeente Brunssum(Volgend nieuwsbericht) »