Hoofdmenu

Wachttijd van 8 weken voor deel VGZ-patiënten

 

Coöperatie VGZ (VGZ) en Zuyderland Medisch Centrum (Zuyderland) hebben in 2018 afspraken gemaakt over het maximaal door Zuyderland aan zorg te besteden bedrag aan VGZ-verzekerden. De inschatting nu is dat dit vooraf voor VGZ-verzekerden afgesproken budget in 2018 wordt overschreden.

 

Omdat VGZ aangeeft voor de regio als geheel voldoende zorg te hebben gecontracteerd, krijgen verzekerden voor een aantal behandelingen de keuze tussen 8 weken wachttijd bij Zuyderland óf een verwijzing naar een andere instelling in de regio. Deze extra wachttijd geldt vanaf 1 november 2018 voor VGZ-verzekerden die zich bij Zuyderland melden voor een eerste consult met een zorgvraag voor staar (cataract), een heup- of een knievervanging, liesbreuk en enkele electieve KNO-aandoeningen. Deze extra wachttijd voor VGZ-verzekerden geldt voor nieuwe patiënten die zich in de periode tot en met 31 december 2018 melden bij Zuyderland voor zorg en geldt niet voor spoedzorg en kinderen.

Indien de VGZ-verzekerden voor bovengenoemde zorgvragen eerder geholpen wensen te worden, dan kunnen deze zich melden voor zorgbemiddeling bij de afdeling Zorgadvies van VGZ. Afdeling Zorgadvies van VGZ houdt zoveel mogelijk rekening met de persoonlijke omstandigheden en voorkeuren van de patiënt. Als de voorkeur van de patiënt er naar uitgaat om de afspraak in Zuyderland af te wachten, kan dat ook. Onder Coöperatie VGZ vallen naast VGZ ook Univé, ZEKUR, Bewuzt, VGZ voor de zorg, Zorgzaam, UMC en IZA.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno