Hoofdmenu

UITNODIGING ALZHEIMERCAFÉ-AVOND

 

Dinsdag 11 december 2018 bent u van harte welkom in het Alzheimercafé Parkstad Limburg in Heerlen. Het onderwerp van deze avond is: dementie en palliatieve zorg.

 

Als het levenseinde nadert, omdat er een levensbedreigende situatie is, komt de vraag naar voren; hoe kunnen wij de kwaliteit van leven nog verbeteren? In de laatste fase van het leven van mensen met dementie wordt deze vraag ook gesteld door de mantelzorgers en de hulpverleners. Goede samenwerking is dan zeer belangrijk. Er zijn vaak vele vragen en een kant en klare oplossing is niet steeds voorhanden, maar een goede voorbereiding kan wel helpen. Anoek Schroen (palliatief verpleegkundige hospice Danike Zuyderland) bespreekt deze avond hoe de kwaliteit van leven bij mensen met dementie in de palliatieve fase verbeterd kan worden.

De presentatie wordt gehouden in de grote recreatiezaal van het Zorgcentrum Tobias, Piet Malherbestraat 2 in Heerlen. Tevoren aanmelden is niet noodzakelijk en zoals altijd zijn entree, koffie en thee gratis. De zaal is open vanaf 19.00 uur en om 19.30 uur starten we met het programma. Omstreeks 21.30 uur sluiten we de avond af.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Thijs Peeters tel. 045-5416248.
Secretariaat: dhr. L. Pieters, Quaedvlieglaan 13, 6371 HA Landgraaf, tel. +31(0)613365008

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno 

 « (Vorig nieuwsbericht)