Hoofdmenu

Betaal nooit te veel voor uw testament en levenstestament !

Hoeveel kost een testament en een levenstestament?

 

Tijdens onze drukbezochte info-avonden krijg ik altijd vragen van mensen over de kosten voor het opmaken van testamenten en levenstestamenten. Sommigen vertellen mij dat ze -door de inschakeling van een tussenpersoon-€ 2.600,– of zelfs meer dan € 3.000,– moesten betalen voor hun testamenten en levenstestamenten.

Dat kan dus echt heel veel goedkoper; zelfs voor minder dan de helft ! En dat is dan al meteen uw eerste winst.

 De vervolgwinst haalt u uit goede testamenten en levenstestamenten, welke uiteraard door een notaris dienen te worden opgesteld.

 Deze worden door ons zo opgesteld dat ze enerzijds veel erfbelasting besparen (wij zijn gecertificeerd Estate Planner) en anderzijds flexibel genoeg zijn om volledig uitvoering te kunnen geven aan de wensen van de langstlevende partner bij het overlijden van de eerste partner.

 Onze moderne “langstlevende-testamenten” hebben dat allemaal in zich:

–     een flexibele “slimme” rente bepaling bespaart veel erfbelasting;

–     we voorkomen dat de langstlevende een te hoge eigen bijdrage moet betalen als hij of zij naar een verpleegtehuis gaat;

–     we leggen vast dat uw kinderen uw erfenis niet hoeven te delen met hun partner als ze gaan scheiden;

–     we hebben alle fiscale instrumenten ingebouwd zodat u zo weinig mogelijk belasting betaald;

en nog veel meer !

 Daarnaast adviseer ik u (ten zeerste) om een goed levenstestament te laten opstellen door de notarisDe wet bepaalt namelijk dat de rechter over u een bewindvoerder moet benoemen als u – door ziekte of een ongeval – uw eigen zaken niet meer kunt regelen. Juridisch heet dat u wordt “wilsonbekwaam”. De partner en kinderen hebben dan in feite niets meer te vertellen. Dat voorkomen we door een levenstestament te maken waarin u de partner en/of de kinderen een algehele notariële volmacht geeft om alle financiële en medische zaken te regelen.

Door een levenstestament te maken voorkomt u het aanstellen van een bewindvoerder door de rechter, waardoor u en uw partner en/of kinderen de touwtjes volledig in eigen handen houden! Met het levenstestament kunt u tevens veel erfbelasting besparen en de eigen bijdrage in het kader van de Wet langdurige zorg verminderen. Wij houden regelmatig gratis info avonden over het levenstestament en het erfrecht.

Bij deze nodig ik u van harte uit voor een van deze info avonden.

 

 Wij informeren u ook graag nader tijdens een gratis gesprek

 

notarissen@wolfsknops.nl

www.wolfsknopsnotarissen.nl

 

 (Volgend nieuwsbericht) »