Hoofdmenu

Hoofdkantoor Natuurmonumenten verhuist per 1 januari 2020 naar Maastricht.

 

 

Natuurmonumenten sluit per 1 april a.s. de actueel zes dagen per week geopende balie in Bezoekerscentrum Brunssummerheide. Daarmee volgt Natuurmonumenten de landelijke lijn van ‘Natuurmonumenten in het veld.’ Dit houdt in dat dat Natuurmonumenten meer flexibel vanuit de natuur zaken wil organiseren en begeleiden. Een team van zestien te werven vrijwillige boswachters krijgt in de Brunssummerheide een gids- en begeleidingstaak. Overwegend in de weekenden en in de vakantieperiodes. In de ENCI groeve in Maastricht, waar per 1 januari 2020 het hoofdkantoor van Natuurmonumenten Limburg wordt gevestigd is de nieuwe Natuurmonumenten in het veld opzet inmiddels al succesvol van kracht.

Uit onderzoek is gebleken dat 50 natuurgebieden goed zijn voor 80 procent van de bezoekers van de door Natuurmonumenten beheerde natuurgebieden in Nederland. De Brunssummerheide scoort met 2 tot 2,5 miljoen bezoekers zeer hoog. Het betreft vooral herhalingsbezoekers, want met 314.000 unieke bezoekers scoort de achtertuin van de verstedelijkte Parkstad in vergelijking met andere fraaie natuurgebieden eerder matig.

Volgens woordvoerster Liesbet Berghof, van Bezoekerscentrum Brunssummerheide, is uit onderzoek eveneens gebleken dat bezoekers van de natuurgebieden vooral behoefte hebben aan een goede parkeerplek, een kop koffie een toilet, een goede bewegwijzering en dito informatievoorziening in de natuur. Daarom wordt de huidige statige baliefunctie vervangen door een meer flexibele opzet. Met routeapps en pop-ups waar je op plekken interessante wetenswaardigheden hoort, kun je prima de weg vinden op de Brunssummerheide. De meer specifieke zaken als de lammetjesdagen, rondleidingen, excursies worden begeleid door de vrijwillige boswachters. Die gaan functioneren naast de reguliere professionele boswachters en toezichthouders. Er komt ook een permanent bemand telefoonnummer waar mensen met vragen of opmerkingen terecht kunnen. Bezoekers kunnen ook in de toekomst onverminderd terecht in het Bezoekerscentrum Brunssumerheide voor een kop koffie en toiletbezoek, want de horecafunctie – is in particuliere handen red. blijft zoals het is.”

*Woensdag 9 januari a.s. vindt van 19.00 uur tot 20.30 uur in het beheerkantoor (naast het bezoekerscentrum) op de Brunssummerheide en voorlichtingsavond plaats voor mensen die geïnteresseerd zijn in de functie van vrijwillige boswachter

Graag aanmelden en meer informatie is te verkrijgen bij Lean Brauers (coördinator vrijwilligers Beheereenheid Zuid-Limburg van Natuurmonumenten), tel: 045-5212522 of e-mail:  l.brauers@natuurmonumenten.nl

Foto Natuurmonumenten Brunssummerheide