Hoofdmenu

Elfde VPRO Tegenlicht Meet Up in Heerlen: ‘Peperdure pillen’.

 

Dinsdag 22 januari 2019, vanaf 19.30 uur.

Café Pelt, Pancratiusplein 48, 6411 JZ Heerlen

 

De farmaceutische industrie heeft de prijsbepaling van (nieuwe) medicijnen stevig in handen. Zelfs deze maand werd daar weer een extreem voorbeeld van bekend. De productiekosten zijn geheim en veel pogingen van academische ziekenhuizen en apothekers om medicijnen goedkoper te maken, worden met succes tegengehouden door de industrie. VPRO Tegenlicht volgt vijf professionals die dit niet meer accepteren en vanuit hun persoonlijke betrokkenheid in actie komen en met nieuwe modellen experimenteren. Deze gedreven pioniers willen medicijnen voor iedereen beschikbaar en betaalbaar maken en laten zien dat dit kan.

Na de vertoning van de Tegenlicht aflevering ‘Peperdure pillen’ zal de heer Hans Cremers, apotheker van het Zuyderland ziekenhuis in Heerlen, een (korte) inleiding verzorgen. Hij moet in zijn dagelijkse werk met de problematiek van dure medicijnen omgaan en met de dillema’s die dat met zich meebrengt.  Zo zullen waarschijnlijk ook de beperkingen van de kosten, de effectiviteit van experimentele medicijnen, vervanging van dure door goedkope medicijnen en de rol van de ziekenfondsen aan de orde komen. Na zijn inleiding zal de heer Cremers vanzelfsprekend deelnemen aan het gesprek.

Aanvullende informatie over de VPRO Tegenlicht aflevering ‘Peperdure pillen’ van zondag 7 oktober 2018

Medicijnen worden steeds duurder. Met als gevolg dat ook in rijke landen de medische zorg onbetaalbaar dreigt te worden. De farmaceutische industrie bepaalt nu eenzijdig de prijs van nieuwe medicijnen waarvoor patent is verleend. De productiekosten van nieuwe medicijnen zijn geheim, maar de winstmarges zijn wel openbaar en breken keer op keer nieuwe records. De industrie verzet zich tot nu toe met succes tegen alle pogingen om medicijnen goedkoper te maken. Hierdoor lijkt het patentrecht steeds vaker met het recht op gezondheid te botsen. Wie kan deze impasse doorbreken?

Voor het bereiden en beschikbaar maken van kwalitatief goede medicijnen is de industrie niet altijd nodig. De meeste medicijnen worden ontwikkeld aan universiteiten of in laboratoria van kleine start-ups. De patenten van succesvolle uitvindingen worden nu door de industrie gekocht en doorontwikkeld en vervolgens explodeert de prijs. Dat kan ook anders. Een kleine groep professionals neemt vanuit hun persoonlijke betrokkenheid het heft in eigen hand en laat zien hoe het beter kan. Zij ontwikkelen nieuwe visies op het patentrecht en praktische oplossingen om medicijnen ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar en betaalbaar te houden.

Foto®Parkstadactueel/Lucho Carreno