Hoofdmenu

Heropening spoorbrug De Locht Kerkrade zeer onzeker  

 

De kans dat Spoorbrug De Locht tussen Kerkrade en Horbach nog open gaat voor gemotoriseerd verkeer slinken met de dag. De herstelkosten stijgen dagelijks. Ook worden in het kader van een breed verkeersplan alternatieve en permanente omleidingstrajecten overwogen voor de lokaal belangrijke verbindingsweg tussen Parkstad en Aken.      

De brug over het spoor van het miljoenenlijntje werd in april 2018 gesloten voor auto’s, bussen, scooters en bromfietsen vanwege een zeer slecht wegdek. Begin september werd na maandenlange inactiviteit het wegdek verwijderd. Daarbij openbaarden zich prachtige brede planken, die het fundament van de brug vormen. Verdere maatregelen bleven uit. Als je voorheen beschutte planken aan de weersinvloeden bloot stelt komt er logischerwijs relatief snel een rottingsproces op gang. Vergelijkbaar met een boot die altijd in het water heeft gelegen en die je plotsklaps zonder bescherming aan wal plaatst. Dat is inmiddels ook aan de orde op Spoorbrug De Locht zoals onderstaande foto’s illustreren.

De gemeente Kerkrade is echter een andere mening toegedaan. “Nadat geconstateerd was dat het brugdek in zeer slechte staat was, moest het brugdek verwijderd worden om de staat van onderhoud van het onderliggende constructie goed te kunnen beoordelen. De balkconstructie die nu zichtbaar is, is nog in goede staat.

De aanwezige conservering van de balkconstructie biedt ook zonder de aanwezigheid van het brugdek voldoende bescherming tegen weersinvloeden. Momenteel wordt onderzocht welke oplossingsmogelijkheden er zijn om het brugdek weer te kunnen herstellen”, laat perswoordvoerster Roxanne Lenzen na onderzoek en intern overleg weten.

Uit het antwoord op de vervolgvraag waarom het zo lang duurt tot er werk wordt gemaakt van dat herstel en heropening voor gemotoriseerd verkeer blijkt dat er ook nog andere zaken en afwegingen spelen. “Omdat als gevolg van de aanleg van de Buitenring de verkeersfunctie van de Hamstraat als aansluitende weg op De Locht ingrijpend is gewijzigd, wordt de problematiek omtrent het beschadigde brugdek breder bekeken”, zegt Lenzen. De Locht was voor de aanleg van de Buitenring middels een halve kruising aangesloten op de Hamstraat. Nu, na de aanleg van de Buitenring, is De Locht middels een volledige kruising aangesloten op de Hamstraat, waardoor het doorgaand verkeer van en naar Aken via de Hamstraat in de richting van de Beitel kan worden afgehandeld. Deze wijzingen vergen een grondige verkeersstudie, waardoor hier meer tijd dan gebruikelijk voor nodig is. Omdat de verkeerssituatie in de omgeving van de brug nog wordt bestudeerd, is er momenteel nog geen informatie bekend over de vervolgstappen.”

           

Gemotoriseerd verkeer, waaronder de bekende lijn 44 van Heerlen naar Aken en visa versa, wordt inmiddels al maandenlang omgeleid via twee omleidingsroutes. Die vergen vooral komend vanuit Kerkrade/De locht in vergelijking met de oude situatie veel extra tijd. Op de Drievogelstraat stropt   het verkeer rond het spitsuur in een flessenhals vanwege de toestroom van Roda Boulevard en de korte ruimte tot de stoplichten op de Beitel voor recht doorgaand verkeer richting Simpelveld en autobaan Aken en de stadautobaan Heerlen. Ook de omleiding via de Provinciale weg kost de nodige extra tijd.

Veel klachten zijn er ook over het ontbreken van verlichting op de omleidingstrajecten en de onduidelijke lees ontoereikende bewegwijzering. Komend vanaf Duitse kant bij grensovergang De Locht leidt een onverlichte weg naar de Provinciale weg. Daar is de bedoeling dat het verkeer op de eveneens onverlichte provinciale weg linksaf slaat linksaf richting de beitel. Een half gedraaid verkeersbord, het ontbreken van een tweede bewegwijzeringbord op de hoek van de Provinciale weg leidt tot grote verwarring. Talloze automobilisten zien het gele verkeersbord ‘Verlichting ontbreekt’ als het vervolgbord van de wegomleiding steken de kruising over en belanden opnieuw aan de verkeerde kant van de afgesloten spoorbrug valt dagelijks te constateren. Naast dit verkeerscircus leidt het omleidingsverkeer dat linksaf de provinciale weg op moet ook tot een gevaarlijke verkeerssituatie. Verkeersdeelnemers op de 80 km Provinciale weg worden namelijk out of the blue geconfronteerd met omleidingsverkeer van rechts, dat voorrang heeft.

De gemeente Kerkrade zegt het geschetste beeld niet te herkennen. “Voor het gemotoriseerd verkeer zijn er omleidingsborden aangebracht, conform de gebruikelijke richtlijnen. De omleiding is daar waar nodig verlicht”, aldus Roxanne Lenzen.

 

Foto’s®Parkstadactueel/Tom de Cock(Volgend nieuwsbericht) »