Hoofdmenu

Carnavalsvereniging De Beeren kozen voor jeugdprins Tom 1e Proclamatie een meer als gezellige verbroedering tussen jong en oud

Onder toeziend oog van diverse bevriende carnavalsverenigingen vond afgelopen zondag 13 januari, in de prachtige ambiance van “Buurthuis Beersdal” de jeugdprinsenproclamatie plaats bij sympathieke “Vasteloavends”-vereniging C.V. De Beeren. Zoals bekend zijn zij thuis in de wijk Beersdal. Uiteraard werden veel kinderen deelgenoot gemaakt over het verloop van deze spannende proclamatiemiddag, als vanouds keurig gepresenteerd door president Wiel Laurens.  

Omstreeks 15.11 uur kwam de nieuwe jeugdprins 2019 onder aftellen van 11 tot nul onder een grote paraplu vandaan. Tot ieders verrassing en aanwezigheid van zijn familie  bleek het Tom van de Zand te zijn en is 14  jaar en zit op het Sintermeerten College, Hij voetbalt bij JO15-2 van Groene Ster en eet het liefs friet met frikadel (lekker toch). Zijn hobby’s zijn gamen en YouTube kijken, Overigens dateert zijn interesse om jeugdprins te worden al vanaf zijn 6e  levensjaar. Vanaf die periode luistert hij dan ook graag naar carnavalsmuziek. Een meer als goede basis dus om vanaf nu in de polonaises, niet alleen voorop te gaan, maar ook om dientengevolge de juiste toon te zetten. De proclamatie was dan ook een meer als gezellige verbroedering tussen jong en oud.

Receptie

Komende zondag 20 Januari zal jeugdprins Tom 1e samen met het grote Beeren prinsenpaar  Eddy 1e en Prinses Jose’1e  receptie houden. Deze zal worden gehouden in de narrentempel , c.q. verenigingslokaal  “Buurthuis Beersdal” aan de Maasstraat 10 in Beersdal. Tussen 15:11 en 19:11 uur is iedereen van harte welkom om de felicitaties over te brengen. Ook jubilerende 1×11 jaar raad van elf lid Stefan Laan kan dan ook als dank de hand geschud worden.