Hoofdmenu

dinsdag, maart 5th, 2019

 

04-03-2019 Eëzelkesbal: THEMA: Circus Confetti.

  Fotoreportage van Circus Confetti. Foto’s®Parkstad Actueel/Lucho Carreno voor meer foto’s klik op deze link.


HOE FIT BENT U?

    Sporten en bewegen is gezond. Maar wat is gezond? En hoe fit bent u? Samen met Paramedisch Centrum Simpelveld en BAS samen actief organiseren we een gratis fitheidstest voor alle 55-plussers uit de gemeente Simpelveld. Aan de hand van deze test meten we onder andere uw conditie, uw spierkracht en flexibiliteit. Maar ook uw BMI, hartslag en bloeddruk. Na afloop worden de resultaten meteen besproken en ontvangt u persoonlijk advies. We helpen u graag op weg naar eenLees meer


Orde van Verdienste voor Fons Daemen. 

  Zeker niet elk vastelaovendseizoen wordt in Welte Bensroa iemand onderscheiden omdat hij of zij zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor Welte – en Bensroa en voor de vastelaovend in het bijzonder. De gedecoreerde van dit jaar beperkt zich zelfs niet eens tot de dorpsgrenzen van Welte Bensroa, ook in het Eikenderveld of op Heerlerbaan, om maar twee voorbeelden te noemen, is hij geen onbekende. Fonzarelli, Sjieënplate, De Deulkes , SV Eikenderveld, Carnavalsrevue van Paul en Leo, President van C.V.Lees meer


CONTROLE HONDENBELASTING VAN START

    In de tweede helft van maart 2019 gaan controleurs in de gemeente Simpelveld huis-aan-huis controleren op het bezit van honden. Dit gebeurt ieder jaar. Deze controles worden uitgevoerd door BsGW. De controleurs bellen bij inwoners van de gemeente aan om het hondenbezit te inventariseren. Deze controleurs kunnen zich legitimeren, vraag daarnaar! Ieder die één of meer honden houdt is automatisch belastingplichtig en is wettelijk verplicht hiervan aangifte te doen. Het aantal honden op een adres bepaalt de hoogteLees meer


Tech­ni­sche be­drij­ven be­ter voor­be­reid op de toe­kom­sti­ge ar­beids­markt

Koninklijke Metaalunie, FME, Techniek Nederland en de opleidingsfondsen OOM, A&O en OTIB waarin deze branche- en vakorganisaties vertegenwoordigd zijn gaan kleine en middelgrote technische bedrijven in Limburg intensief ondersteunen in het opstellen van toekomst- en personeelsplannen. Dit doen ze samen met de Limburgse arbeidsmarktregio’s, onderwijsinstellingen en vakverenigingen. Het project – genaamd de ‘Techniekcoalitie’ – koppelt het netwerk, de deskundigheid en middelen van deze drie landelijke technische maakbranches en scholingsfondsen aan capaciteit, middelen en plannen in Limburg. De provincie Limburg brengtLees meer


Pro­vin­ci­a­le Sta­ten­ver­kie­zin­gen 20 maart

De Provinciale Statenverkiezingen vinden plaats op woensdag 20 maart 2019. Aan de verkiezingen kunnen, naast de landelijke politieke partijen, ook provinciale partijen meedoen. Het aantal leden van Provinciale Staten is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie en varieert van 39 tot 55 leden. De Provincie Limburg telt 47 Statenleden. Woon je in Limburg en ben je 18 jaar of ouder? Breng dan je stem uit! Laat je zien op 20 maart en bepaal mede de koers voor Limburg.Lees meer