Hoofdmenu

Heerlen, mijn stad Liefde voor rauwheid en nuchterheid

 

 

Yolanda Claessens, 60 jaar oud is geboren en getogen in Heerlen. Ze is een dochter van een mijnwerker en weet hoe moeilijk de stad Heerlen het heeft gehad na de sluiting van de mijnen. Nu Heerlen er beetje bij beetje bovenop komt, kan Yolanda niets anders dan ontzettend trots zijn op haar stad. Ze houdt ontzettend van de rauwheid en nuchterheid van de mensen die er wonen en als lid van de SP wil ze dan ook graag een bijdrage leveren aan deze samenleving.

Twee jaar geleden stopte Yolanda met haar reguliere baan. Ze wilde graag wat meer tijd kunnen doorbrengen met haar man, haar honden en haar paard. Daarnaast wilde ze zich volledig kunnen concentreren op de politiek. Als raadslid in Heerlen en als lid van provinciale staten heeft ze heel wat uurtjes van een dag nodig om de functie naar behoren in te vullen.

Politieke ambitie

Het is nooit een ambitie geweest om raadslid of statenlid te worden. Toen na de moord op Pim Fortuyn – en eigenlijk daarvoor ook al – het politieke landschap in Nederland begon te veranderen, besloot Yolanda lid te worden van de SP. De visie van deze politieke partij op de samenleving sloot het beste aan op haar eigen visie. Daarnaast wilde Yolanda proberen een steentje bij te dragen aan het verbeteren van de omstandigheden van mensen, door samen met hen iets aan die omstandigheden te doen. Dat kan iets kleins lijken, zoals het behouden van een pinautomaat voor de buurt of het veiliger maken van een straat, waar te hard wordt gereden, tot het proberen te redden van een buurt van sloop of de beëindiging van de zandwinning in de Sibelcogroeve naast Natura 2000 gebied de Brunssummerheide en behoud van de mijnsteenberg van de ONIV.

Met grote voorbeelden als Riet en Jan de Wit, Peter van Zutphen en anderen van het eerste uur, wilde ook Yolanda een groot deel van haar leven in dienst van de partij stellen. Toen de partij een beroep op haar deed als kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, zei ze daar ook “ja” op. Overigens ziet Yolanda de “politiek” niet als loopbaan, maar als middel om dingen voor elkaar te krijgen en “dienstbaar” te zijn aan mensen, die toch hun stem aan haar geven.

En dat gebeurt in Heerlen dan ook massaal. De SP in Heerlen is sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 onafgebroken de grootste partij. Hiermee hebben ze het sociaal beleid, ondanks de gigantische bezuinigingen vanuit Den Haag, zo goed mogelijk overeind kunnen houden. Niet uit luxe, maar uit pure noodzaak! Helaas hebben veel mensen het in Heerlen nog steeds moeilijk. Uiteraard hoopt Yolanda dat ook dit jaar de kiezer het vertrouwen geeft aan haar partij, zodat ze provinciaal en landelijk een factor van belang worden.

Waar staat de SP voor?

Als lid van de SP wil Yolanda vooral de kernwaarden van de partij uitdragen. Kernwaarden die gericht zijn op menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Want ook al zijn we als mens verschillend, we zijn wel gelijkwaardig, ongeacht de positie die iemand bekleedt. Daarnaast omarmt Yolanda de manier waarop de SP daar handen en voeten aan wil geven. Daar hoort o.a. bij dat je eerst een goede analyse moet maken, voordat je een probleem kunt oplossen of beleid maakt. Eerst praten met mensen en dan hun verhalen langs de meetlat van de kernwaarden leggen.

Juist door de individualisering van de laatste tientallen jaren is de samenhang voor een groot deel uit de samenleving verdwenen. Daarnaast heeft de overheid zich steeds meer teruggetrokken uit de publieke sector, dat wat van ons allemaal is, vanuit het geloof dat de “markt” alles wel oplost. Die privatisering van de publieke sector zou alles beter en goedkoper maken, maar niets is minder waar. Kijk maar hoeveel duurder zorg, wonen, onderwijs, openbaar vervoer en energie geworden zijn. Veel mensen zijn dan ook de grip op hun leven kwijtgeraakt en voelen zich niet meer gehoord. En dat moet echt anders, maar kan ook anders is de visie van de SP. Niet over mensen praten, maar met mensen praten. Betrek hun verhalen bij de besluiten. Tenslotte hebben die besluiten grote impact op de levens van de kiezers. En is een bepaald besluit niet haalbaar? Ben dan eerlijk, aangezien je het nooit voor iedereen goed kan doen. Eerlijkheid is tenslotte de beste basis voor begripsvorming.

Vrouwen in de politiek

Yolanda is als vrouw in de politiek een onderdeel van een goede afspiegeling van de samenleving. Ook bij de SP streven ze ernaar om daaraan te voldoen. Echter, uiteindelijk gaat het in elke volksvertegenwoordiging om de kwaliteit, die iemand heeft en niet om geslacht, huidskleur of geaardheid.

Als vrouw in de politiek wil ze het kiesrecht, dat voor vrouwen pas in 1919 gewonnen is, benadrukken. Er is zo hard geknokt door onze voorouders om dat kiesrecht voor elkaar te krijgen, dat bewustwording van dit recht echt hard nodig is. “Blijf niet weg, maar stem!”, is het advies dat Yolanda aan alle kiezers geeft. Helaas ziet Yolanda de opkomst bij de verkiezingen al jaren dalen en dat is zo slecht, aangezien de democratie dan niet meer werkt. Toch snapt ze het ook ergens wel: mensen die keer op keer de klappen krijgen, gaan niet meer stemmen, omdat ze zich niet meer vertegenwoordigd voelen. Zij hebben de rekening van de crisis betaald, terwijl de veroorzakers grotendeels buiten schot bleven. Ook nu het economisch beter gaat, merken veel mensen er niks van. Willen we dat met zijn allen veranderen, is het van belang je stem toch echt uit te brengen.

Balanceren in het leven

Naast de SP heeft Yolanda familie, vrienden en haar huisdieren waar ze de nodige aandacht aan wil geven. Het zijn waardevolle elementen om de balans in het leven te kunnen bewaken. Voor de partij hoopt ze nog lang haar steentje te kunnen bijdragen aan het realiseren van de idealen. De verdeling van rijkdom en een fijne en leefbare wereld achter te laten voor de generaties achter ons, is een belangrijk streven. Op privégebied staat Yolanda ook niet stil. Een leuk project kwam op haar pad. Hoe concreet de uitwerking hiervan is, kan ze nog niet delen met ons. Daar horen we vast meer over in de toekomst.

Foto’s®Parkstad Actueel/Lucho Carreno