Hoofdmenu

Vijf nieuwe hondenuitrengebieden

 

 

 

Het college van B&W heeft vijf plaatsen aangewezen waar nieuwe hondenuitrengebieden worden ingericht. Het gaat om de volgende locaties: De Weggebekker, Carisven, CBS-weg, Meezenbroekweg/Sint Barbarastraat en Voskuilenweg. De gebieden liggen niet in de directe omgeving van woningen en/of doorgaande wegen.

 

Om overlast van hondenpoep tegen te gaan zijn in het verleden hondenuitlaatplaatsen aangelegd en hondenuitrengebieden aangewezen. Hondenuitlaatplaatsen zijn omheinde plaatsen die zijn aangelegd in overleg met buurtorganisaties op locaties waar draagvlak is. In deze gebieden hoeft hondenpoep niet te worden opgeruimd en mogen de honden los rondlopen. De uitlaatplaatsen worden elke week schoongemaakt met een drollenzuiger. Voor hondenuitrengebieden gelden dezelfde voorwaarden. Deze zijn echter niet afgezet met een hek en worden niet schoongemaakt.

Al veel gebruikt. De vijf nieuwe gebieden liggen niet in de directe omgeving van bebouwing of doorgaande wegen. Het ligt dan ook niet in de verwachting dat er klachten zullen komen over (stank)overlast of verkeersveiligheid. In de praktijk worden de nieuw aangewezen gebieden al veel gebruikt door hondenbezitters.

Gesloten. Vanwege verschillende omstandigheden zijn ook zes hondenuitrengebieden gesloten. De plek aan de Unolaan is niet langer veilig omdat een fietspad is aangelegd en in de Nicolaas Beetstraat worden woningen gebouwd. De Antwerpseweg, de Kerkraderweg en Parallelweg hebben alle drie  geen toegevoegde waarde meer als uitrengebied.

De uitlaatplaats in de Zondagstraat, op de hoek met de Donderdagstraat, is vervallen omdat daar een Brede Maatschappelijke Voorziening wordt gebouwd.

Voor een overzicht van alle hondenuitlaatplaatsen en uitrengebieden, kijk op https://www.heerlen.nl/locatiesuitlatenhonden.html

ArchiefFoto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno