Hoofdmenu

HELPT U ONS IN DE STRIJD TEGEN ONKRUID?

 

 

Sinds 2016 mag de Gemeente Simpelveld geen chemische onkruidbestrijding meer uitvoeren op verhardingen. Dat betekent dat we niet meer over onkruidbestrijding praten maar over onkruidbeheersing. Beheersing geeft al aan dat wij moeten gaan accepteren dat her en der onkruid zal blijven staan.

 

De gemeente voert de onkruidbeheersing uit met de inzet van de RD4 en enkele medewerkers van WOZL.

 Mensen die een tuintje hebben weten dat onkruidgroei afhankelijk is van weersomstandigheden. In periodes met warme temperaturen en een beetje regen groeit onkruid heel erg snel. Dit is ook van toepassing in de openbare ruimte. Waar ze vandaag onkruid weg hebben gehaald staat er overmorgen weer nieuw onkruid. Het is bij ‘ongunstige’ weersomstandigheden dweilen met de kraan open.

 Ondanks de inzet van de RD4 en onze medewerkers gaat het niet lukken om al het onkruid weg te krijgen. Daarom kunnen wij uw hulp heel goed gebruiken. We hopen dat u na het lezen van dit artikel genegen bent om het onkruid vóór uw perceel op het trottoir of in de goot zelf te verwijderen Hierdoor hebben onze medewerkers meer tijd over om onkruid te verwijderen op plekken die niet voor woningen liggen.

 Wij vragen uw hulp om samen het dorp toonbaar te houden.U kunt ons helpen door voor uw huis/perceel het onkruid te verwijderen op de verhardingen (trottoir) en in de goot. Door af en toe de goot te vegen, kan zich geen modder en stof in de goot verzamelen waarop onkruid gaat groeien. Dat scheelt op den duur weer werk.

Het verwijderen van onkruid voor uw perceel en het schoonhouden van de goot kost u op jaarbasis maar een paar minuten tijd. Als u meewerkt, doet u uzelf een plezier, de  medewerkers van WOZL en uw buurt omdat deze leefbaar blijft.

We gaan ervan uit dat de inwoners van onze gemeente bereid zijn om deze positieve bijdrage te leveren om samen onze dorpen/gehuchten schoon te houden. Daarvoor zeggen we bij voorbaat: bedankt voor uw hulp!

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno