Hoofdmenu

Hernieuwde openstelling vacature burgemeester Heerlen

 

De gouverneur, de heer drs. Th.J.F.M. Bovens, heeft in goed overleg met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Heerlen besloten de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te verzoeken de vacature burgemeester van de gemeente Heerlen opnieuw open te stellen in de Staatscourant van 6 januari 2020.

De gouverneur heeft samen met de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad van Heerlen vastgesteld dat het aantal sollicitanten dat heeft gereflecteerd op de vacature van burgemeester van Heerlen te gering is om een goede gedragen keuze te kunnen maken, ondanks de aanwezigheid van een aantal geschikt te achten kandidaten.

De gouverneur is derhalve met de vertrouwenscommissie tot de conclusie gekomen dat het wenselijk is om de vacature van burgemeester van Heerlen opnieuw open te stellen. Gelet op het groot aantal selectieprocedures dat momenteel in de provincie en de rest van het land loopt, is gekozen voor een openstelling in de Staatscourant van 6 januari 2020.

De huidige sollicitanten naar het ambt van burgemeester van Heerlen zullen automatisch worden meegenomen bij de hernieuwde openstelling. Zij hoeven dus niet opnieuw te solliciteren. De desbetreffende sollicitanten zullen hierover nog worden geïnformeerd.

Naar verwachting zal de nieuwe Kroonbenoemde burgemeester van Heerlen nog voor het zomerreces van 2020 zijn werkzaamheden kunnen oppakken.

De gouverneur heeft inmiddels de huidige waarnemend burgemeester, de heer E. Roemer, bereid gevonden de waarneming van het burgemeestersambt van Heerlen, waarmee hij hem heeft belast, tot die tijd voort te zetten.