Hoofdmenu

Raadsforum ontwikkelingen Central Park

De gemeente Heerlen nodigt bewoners uit, die geïnteresseerd zijn in de ontwikkelingen van Central Park Heerlen, bij een raadsforum in Theater Heerlen, op maandag 21 oktober 2019, van 19.00 tot 21.00 uur.

 

Het gebied Central Park omvat het Schinkelkwadrant (Zuid en Noord), een stukje Cityring, het Burgemeester van Grunsvenplein en het Muzenpark. De gemeente Heerlen en IBA Parkstad willen dit beeldbepalende stukje Heerlen-Centrum veranderen in een aantrekkelijk woongebied met nieuwe woningen in stedelijk groen.

Het IBA-sleutelproject Central Park maakt onderdeel uit van de ambities voor het Centrum Heerlen zoals vastgelegd in het Bidboek Centrum van 2017. Graag delen wij met u de doorwerking van deze ambities. Deze beginnen nu vorm te krijgen in een schetsplan dat in de maak is voor het Burgemeester van Grunsvenplein, het bestemmingsplan Schinkelkwadrant Zuid dat momenteel ter inzage ligt en de plannen voor de herontwikkeling van Schinkelkwadrant Noord.

Tijdens het Raadsforum kunt u zich laten informeren over de plannen voor dit stukje Heerlen. Daarnaast kunt u vragen stellen, suggesties doen en in gesprek gaan met de aanwezigen. We hopen op de komst van raadsleden, stakeholders, bewoners, belanghebbenden, ondernemers en iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp.

Foto®Parkstad Actueel/Lucho Carreno« (Vorig nieuwsbericht)